വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/20-09-2013

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇങ്ക്‌സ്കെയ്പ്പിൽ വരച്ച ടക്സ് ചിത്രം

വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണു് ഇങ്ക്‌സ്കേപ്പ്. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുമതിപത്രം അനുസരിച്ചാണ്‌ ഇത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം: പ്രശോഭ് ജി. ശ്രീധർ.

തിരുത്തുക