വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/18-01-2019

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ശ്രീ പോർക്കലി കാവിലെ കളിയാട്ടം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു തീരദേശ ഗ്രാമമാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് ആയ മുഴപ്പിലങ്ങാട്‌ ബീച്ച് ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടെ ഒരു ആരാധനാലയമാണ് ശ്രീ പോർക്കലി കാവ്.


ഛായാഗ്രഹണം: Shagil Kannur