വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/17-08-2019

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സ്നോ ഗൂസ്

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വാത്ത സ്പീഷീസാണ് സ്നോ ഗൂസ്. ഈ വാത്തകളിൽ വെള്ളനിറമുള്ളവയും ഇരുണ്ടനിറമുള്ളവയുമുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം: മൻ‌ജിത് കൈനി