വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/15-11-2013

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കുറുവ

മിന്നോ കുടുംബത്തിലെ പുണ്ടിയസ് ജനുസ്സിൽ പെടുന്ന ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യമാണ് കുറുവ (ശാസ്ത്രീയനാമം: Puntius sarana). ഈ മത്സ്യം മുണ്ടത്തി, പരൽ, കുറുക എന്നീ പേരുകളിലും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: വിശ്വപ്രഭ

തിരുത്തുക