വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/03-02-2018

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കേരളസർവ്വകലാശാല ഗ്രന്ഥശാല

കേരള സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനും മുൻപ് 1937-ൽ രൂപീകൃതമായ ഒരു സർ‌വ്വകലാശാലയാണ്‌ കേരള സർ‌വകലാശാല. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവ്വകലാശാല.

ഛായാഗ്രഹണം: മുജീബ് റഹ്മാൻ