വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/01-09-2011

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഭാരത വിലാസം സഭ

കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സാഹിത്യ സമാജങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭാരതവിലാസം സഭ. 1904 മേയ് നാലിനാണ് സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അന്നത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്ന ഉള്ളൂർ, കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, അപ്പൻ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇതിലെ സജീവാംഗങ്ങളായിരുന്നു.

തിരുത്തുക