വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/സെപ്റ്റംബർ 2009

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< സെപ്റ്റംബർ 2009 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
പൂക്കളം
01
പൂക്കളം
02
പൂക്കളം
03
ചീനവല
04
ചീനവല
05
ചീനവല
06
കുമ്പളങ്ങി
07
കുമ്പളങ്ങി
08
കുമ്പളങ്ങി
09
നെയ്യപ്പം1.JPG
10
നെയ്യപ്പം1.JPG
11
നെയ്യപ്പം1.JPG
12
House boat fascia.jpg
13
House boat fascia.jpg
14
House boat fascia.jpg
15
Vishnukranthi 1.jpg
16
Vishnukranthi 1.jpg
17
Vishnukranthi 1.jpg
18
Asokaflower.jpg
19
Asokaflower.jpg
20
Asokaflower.jpg
21
Ramacham1.jpg
22
Ramacham1.jpg
23
Ramacham1.jpg
24
Brindavan Garden Mysore fountain2.JPG
25
Brindavan Garden Mysore fountain2.JPG
26
Brindavan Garden Mysore fountain2.JPG
27
കാച്ചിൽ-കിഴങ്ങ്.JPG
28
കാച്ചിൽ-കിഴങ്ങ്.JPG
29
കാച്ചിൽ-കിഴങ്ങ്.JPG
30