വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/തിരുവനന്തപുരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരുവനന്തപുരം[തിരുത്തുക]

പുതുതായി നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നു[തിരുത്തുക]

--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:48, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു

കുറച്ചു കൂടി ചിത്രങ്ങൾ ആവാമെന്നു തോന്നുന്നു..ഒന്നു ശ്രമിച്ചുകൂടേ? എങ്കിൽ ഞാൻ അനുകൂലിക്കാം.Aruna 06:56, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയവക്കായി തെണ്ടുന്നുണ്ട് ☑Y ചെയ്തു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:45, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നോമിനേഷനെ അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 09:32, 13 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 15:26, 28 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുMohanpn 21:43, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg - തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കി --Vssun 08:56, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)