വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/അന്തർവാഹിനി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അന്തർവാഹിനി[തിരുത്തുക]

തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. എഴുതിയതിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാണ്. --Babug** (സംവാദം) 14:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആമുഖത്തിൽ അൽപ്പം കൂടി വിശദീകരണമാവാമെന്ന് തോന്നുന്നു. --Dr Ajay Balachandran (സംവാദം) 10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
  • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ലേഖനം ഇനിയും വികസിക്കാൻ ഉണ്ടെല്ലോ, വിവരങ്ങൾ അപുർണമാണ് - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:28, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ കുറവാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. --Vssun (സംവാദം) 09:53, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)