വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 23

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ചിഫ്ചാഫ്[തിരുത്തുക]

മനോജ് കരിങ്ങാമഠത്തിൽ പകർത്തിയ ചിത്രം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 18:06, 13 ജനുവരി 2020 (UTC)


മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 18:49, 8 ജനുവരി 2020 (UTC)


സുവർണ്ണക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:12, 7 ജനുവരി 2020 (UTC)


കിത്തോന്നി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:26, 29 ഡിസംബർ 2019 (UTC)


വള[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:38, 15 ഡിസംബർ 2019 (UTC)

ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത BHAVAPRIYA J U മലയാളം വിക്കിപീഡിയൻ ആണോ? (മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃനാമം?) -- റസിമാൻ ടി വി 16:59, 26 ഡിസംബർ 2019 (UTC)
അതെ തിരുവനന്തപൂരത്തുകാരി.--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:08, 28 ഡിസംബർ 2019 (UTC)
അതെ. കിലയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് ഞാനാണ് വിക്കിപീഡിയയെയും കോമൺസിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കോമൺസിൽ കുറച്ച് കോണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ വിദ്യാർഥിയാണ്. --Mujeebcpy (സംവാദം) 18:17, 28 ഡിസംബർ 2019 (UTC)

കൽവിളക്ക്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:41, 13 ഡിസംബർ 2019 (UTC)


ക്രിപ്റ്റോസ്റ്റെജിയ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:46, 12 ഡിസംബർ 2019 (UTC)


പൊട്ടില്ലാ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 05:10, 9 ഡിസംബർ 2019 (UTC)


എരബസ് എഫസ്പെറിസ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 13:07, 18 നവംബർ 2019 (UTC)


പൂക്കളം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 13:07, 18 നവംബർ 2019 (UTC)


പഞ്ചനേത്രി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 12:54, 18 നവംബർ 2019 (UTC)


കുളകരയാമ്പു[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 15:26, 28 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


നാട്ടുപാത്ത[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 15:43, 22 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


മൈന[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 04:54, 30 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


മരന്തവിടൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 04:32, 22 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


യൂഫോർബിയ മിലി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 11:53, 12 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


കരിമീൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 09:56, 11 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 11:45, 12 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


സ്വർണ്ണത്തവള[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 14:17, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


പെരുവാലി ബാംബൂ ഹട്ട്, അടവി[തിരുത്തുക]

പെരുവാലി ബാംബൂ ഹട്ട്,അടവി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- (Vijith9946956701 (സംവാദം) 13:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC))മയിലിന്റെ മുട്ടകൾ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


മലയാളം അക്ഷരമാല[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 09:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ[തിരുത്തുക]

കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സായി കെ. ഷണ്മുഖം (സംവാദം) 09:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കൂടിയാട്ടം[തിരുത്തുക]

കൂടിയാട്ടം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കല്ലുരുട്ടിക്കാട[തിരുത്തുക]

കല്ലുരുട്ടിക്കാട

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


മൺറോ തുരുത്ത്[തിരുത്തുക]

മൺറോത്തുരുത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. -- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 12:03, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


സൂര്യഗ്രഹണം[തിരുത്തുക]

സൂര്യഗ്രഹണം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 17:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ചെറിയ കടൽകാക്ക[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 06:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നു തെറ്റ് തിരുത്തി--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 18:58, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ചിത്രം:Sippy Pallippuram.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 09:24, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ആൽബട്രോസ് ശലഭം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 18:50, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


മണവാട്ടിത്തവള[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 16:30, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


സ്നോ ഗൂസ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 04:03, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


അങ്കക്കാരൻ തെയ്യം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 19:37, 29 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചുവന്ന കടലാവണക്ക്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:55, 20 ജൂലൈ 2019 (UTC)


കാളിദാസ ലനാറ്റ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 03:11, 12 ജൂലൈ 2019 (UTC)


പച്ചമരപ്പൊട്ടൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 03:11, 12 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചിത്രം:Little Ringedplover by Sreedev Puthur.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 08:55, 10 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചോക്കളേറ്റ് ആൽബട്രോസ്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 15:03, 24 ജൂൺ 2019 (UTC)


മുരിക്കിൻ പൂവ്[തിരുത്തുക]

Erythrina indica flower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 18:00, 20 ജൂൺ 2019 (UTC)


ചിത്രം:Sambar deers Fighting Silvassa.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 02:36, 18 ജൂൺ 2019 (UTC)


രാജമല്ലി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 06:18, 3 ജൂൺ 2019 (UTC)


സിന്ദൂരത്തുമ്പി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 11:24, 4 ജൂൺ 2019 (UTC)


പവിഴക്കാലി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:49, 21 മേയ് 2019 (UTC)


മഞ്ഞത്തകരമുത്തി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 14:33, 2 മേയ് 2019 (UTC)


വരയൻ വാൾവാലൻ[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 14:33, 2 മേയ് 2019 (UTC)


തോണി[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 06:23, 2 മേയ് 2019 (UTC)


ചിത്രം:Edakoodam.svg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:39, 18 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)


ഏഴിലം‌പാല - ഒരു രാത്രിക്കാഴ്ച[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 17:05, 26 മാർച്ച് 2019 (UTC)

  • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം -- Shagil Kannur (സംവാദം) 10:39, 30 മാർച്ച് 2019 (UTC)
  • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു
  • കോമ്പോസിഷൻ മോശം - വൃക്ഷം പൂർണ്ണമായും ഫ്രെയിമിൽ വരണമായിരുന്നു. ബോർഡുകളും മറ്റ് അനാവശ്യ വസ്തുക്കളും ദൃശ്യഭംഗി കുറച്ചു
  • ഏതു വൃക്ഷം എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം.
N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 10:14, 2 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

നീലവളയൻ തേൻവണ്ട്[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 04:53, 26 മാർച്ച് 2019 (UTC)