വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/Pre-history of Kerala

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
  • Pre-history of Keralaയ്ക്ക് ആധികാരികതയില്ല. അവലംബം ചേർത്തിട്ടില്ല. മറ്റേതോ താളിൽ നിന്നും പകർത്തി ചേർത്ത തരത്തിൽ, കണ്ണികളുടെ ക്രമനമ്പർ മാത്രം കാണാം. തലക്കെട്ട് മലയാളമല്ല --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 13:11, 29 ജൂൺ 2020 (UTC)