വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/KOCHIN MEDIA

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

KOCHIN MEDIA[തിരുത്തുക]

--Sajithbhadra (സംവാദം) 11:08, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) 

ഇതുപോലെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കാതെരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം