വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് പരിധി വെക്കുന്നവരോട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് പരിധി വെക്കുന്നവരോട്[തിരുത്തുക]

പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് പരിധി വെക്കുന്നവരോട് (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View log · Stats)

മതപരമായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമല്ല വിക്കി. ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യുക. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 05:01, 7 നവംബർ 2019 (UTC)

വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ലേഖനത്തിൽ--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 06:11, 7 നവംബർ 2019 (UTC)