വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ/പത്തായം 11

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉള്ളടക്കം

പ്രമാണം:Rumi.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:20, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Salem.gif[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല. ചിത്രത്തിൽ കോപ്പിറൈറ്റ്സ് റിസർവ്ഡിന്റെ ചിഹനം കാണുന്നുണ്ട് കിരൺ ഗോപി 18:24, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Sarod.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:28, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Sen-diploma.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:30, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

Copyright © The Nobel Foundation 1998. ഉറവിടം കാണുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 04:46, 1 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Viewfromlady'sseat.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:51, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vilakku.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:54, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Yudit.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 18:58, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഇഫ്താർ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:05, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഇളനീർ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:06, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഇസ്മായീൽ ഹനിയ്യ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:07, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കടലാസുപൂക്കൾ.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർക്കണം കിരൺ ഗോപി 19:08, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കുമിളകൾ3.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:14, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഖാലിദ് മിശ്‌അൽ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:17, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചെത്തി പൂവ്.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:32, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഫ്ലമിംഗോ പക്ഷികൾ.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:44, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മോൺട്രിയോൾ നോത്ര്-ദാം ബസിലിക്കയിലെ അൾത്താര.JPG[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:52, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വിജൈ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:55, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കിരിയാത്ത്‌ചെടി.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:12, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കുട്ടനാട്.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:13, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കൊച്ചി-തുറമുഖം.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:16, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഗുണമേന്മ 2.svg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:18, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:തരംഗദൈർഘ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയ തരംഗം.gif[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 19:37, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

ഉറവിടം - വിക്കികോമൺസ്, മലയാളീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ 05:26, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

ഉറവിടം ചിത്രം, ലൈസൻസ് എന്നിവകൂടി ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തു--കിരൺ ഗോപി 05:32, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഭഗവത്ഗീത.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:45, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഷാപ്പിലെ മീൻ കറി.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി ചേർത്തിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 19:58, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Vistacd.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 02:43, 19 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Puttu-005.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:03, 19 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Az-nakh1.gif[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ ഫ്ലാഗ്. ശരിയായ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:01, 19 നവംബർ 2010 (UTC)

സ്വയംഭരണപ്രദേശമായ നാക്ചിവാന്, അസർബൈജാന്റേതല്ലാതെ, സ്വന്തമായ പതാകയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. --Vssun (സുനിൽ) 13:19, 27 നവംബർ 2010 (UTC)

ചിത്രം കോമൺസിലുണ്ട്. --Vssun (സുനിൽ) 14:10, 3 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഹനുമാൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:42, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Emile coue.jpg[തിരുത്തുക]

©2008 Psychomaster.com ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:21, 19 നവംബർ 2010 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നു കരുതുന്നു, 1926നു മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ചതാണ് --കിരൺ ഗോപി 18:24, 24 നവംബർ 2010 (UTC)
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മരണമടഞ്ഞ് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാവൂ. അത് സംഭവിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:15, 25 നവംബർ 2010 (UTC)
1923നു മുൻപായിരുന്നു എങ്കിൽ പൊതു സഞ്ചയത്തിൽ വരുമായിരുന്നു ;-). എന്തായാലും പകരം ഉപയോഗിക്കൻ ഒരു ചിത്രമുള്ള സ്ഥിതിക്കും ഈ ചിത്രം എവിടേയും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാലും പ്രകാശനം ചെയ്ത തീയതി ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലും നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. --കിരൺ ഗോപി 07:32, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിത്രം എടുത്തതിന് 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പകർപ്പവകാശം തീരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും

The general rule is that copyright lasts for 60 years. In the case of original literary, dramatic, musical and artistic works the 60-year period is counted from the year following the death of the author. In the case of cinematograph films, sound recordings, photographs, posthumous publications, anonymous and pseudonymous publications, works of government and works of international organisations, the 60-year period is counted from the date of publication.

--Vssun (സുനിൽ) 13:54, 27 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:35 - Central Library(Bangalooru) View.JPG[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, ലൈസൻസ് എന്നിവയില്ല കിരൺ ഗോപി 20:00, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Flowera1.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല കിരൺ ഗോപി 09:23, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Flowera3.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല കിരൺ ഗോപി 09:24, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Fly3.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല കിരൺ ഗോപി 09:25, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Insect-1.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല കിരൺ ഗോപി 09:27, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കരിക്ക്.jpg[തിരുത്തുക]

http://www.flickr.com/photos/harisankar/1450222/ എന്ന ചിത്രത്തിന് വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കൻ പര്യാപ്തമായ ലൈസൻസില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 16:46, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കറ്റാർ‌വാഴ-സോപ്പ്.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:21, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:കറ്റാർ‌വാഴ-മുറിച്ചത്.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ ഉറവിടം ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:44, 23 നവംബർ 2010 (UTC)

http://www.flickr.com/photos/rikajenzhomekitchen/1215044484/ check this out. Challiovsky Talkies ♫♫ 18:11, 2 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പൂപ്പാറമല‍-മൂന്നാർ.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:25, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പെൻസ്റ്റോക്ക്-പൈപ്പ്-ചോർച്ച.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:42, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പ്ലാച്ചിമട-സമരം.jpg[തിരുത്തുക]

he image on Flickr (http://www.flickr.com/photos/skasuga/137390388/) is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:52, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പൗരസ്ത്യ കടുവാശലഭം.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:09, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഭരണി--2008.jpg[തിരുത്തുക]

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:22, 24 നവംബർ 2010 (UTC) welcome to clean up. Challiovsky Talkies ♫♫ 18:15, 2 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മാങ്ങ-പൂപോലെ-പൂളിയത്.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:45, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

ചിത്രത്തിന്റെ ലൈസൻസ് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ഉടമ ഫ്ലിക്കറിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --കിരൺ ഗോപി 18:56, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:പി.കെ.ബി.ബഷീറുമൊത്ത്.gif[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:59, 24 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:800px-Jaintemple kochi.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:04, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:400px-Router-Switch and Neighborhood Analogy.png[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:13, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:250px-Muvattupuzha.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:14, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സിയേറ ലിയോണിന്റെ തപാൽ മുദ്ര..jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:29, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പകർപ്പവകാശാനുബന്ധം, ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി എന്നിവ ചേർത്തു. --Vssun (സുനിൽ) 05:52, 5 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തപാൽമുദ്ര.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, അനുമതി എന്നിവയില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:39, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Teethsideview.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:55, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Prawn.jpeg[തിരുത്തുക]

വ്യക്തമല്ലാത്ത ഉറവിടം, ഗൂഗിൾ എന്നാണ് ഉറവിടം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ലൈസൻസും കിരൺ ഗോപി 09:50, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:വിളക്ക്.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 10:01, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:സാന്താക്രൂസ്ബസിലിക്കകൊച്ചി.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 10:02, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ലാറിബേക്കർ‌രീതി.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ ഉറവിടം, അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:14, 25 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Kathivanoor veeran.jpg[തിരുത്തുക]

© Kaliyattam.com ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 08:22, 26 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mozilla logo.svg[തിരുത്തുക]

Pl. add FUR Vssun (സുനിൽ) 14:51, 26 നവംബർ 2010 (UTC)

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 03:34, 29 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Solidarity-delhi.jpg[തിരുത്തുക]

രചയിതാവ് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒ.ടി.ആർ.എസ്. അനുമതി ആവശ്യമാണ് Vssun (സുനിൽ) 15:00, 26 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Manchester United FC.png[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ അനുമതി Vssun (സുനിൽ) 13:03, 27 നവംബർ 2010 (UTC)

ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 03:38, 29 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mullaperiyar.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ ഉറവിടം, അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:14, 29 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ചെത്തിപ്പൂവ്.jpg[തിരുത്തുക]

ചള്ളിയാൻ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:59, 30 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:ഞാറ്റുവേല.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:57, 30 നവംബർ 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Mahalaxmi of Kolhapur.jpg[തിരുത്തുക]

രചയിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:21, 11 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Maithreya buddha.jpg[തിരുത്തുക]

The image on Flickr is not licensed under a sufficiently free license. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:55, 11 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Malaysian chocolates.JPG[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 12:19, 11 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Munnar1.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി ആവശ്യമാണ് ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:49, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Malayalam wikipedia.JPG[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:41, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Malayalam wiki in firefox 3.0.1.JPG[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:42, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഇപ്പോൾ ഫലകം മാറ്റാമോ? --ലിജോ ഫിലിപ്പ് സണ്ണി 10:23, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)
ഇല്ല. പ്രധാനമായും പകർപ്പവകാശമുള്ള വിൻഡോസ് ഘടകങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ന്യായോപയോഗത്തിന് യോഗ്യവുമല്ല. --Vssun (സുനിൽ) 13:02, 22 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:MlToolbar.jpg[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:50, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

മായ്ക്കാം കോപി കോമൺസിലുണ്ട്--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 07:56, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Poweringthemodem.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 11:50, 12 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:PA140017.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:27, 13 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:PA140060.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:28, 13 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:PA140109.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:29, 13 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:POO1.JPG[തിരുത്തുക]

രചയിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:30, 13 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Pa140027-1.jpg[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:31, 13 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Parishad hot box1.JPG[തിരുത്തുക]

Exact or inferior copy of പ്രമാണം:Parishad hot box.JPG ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:23, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Parishad hot box2.JPG[തിരുത്തുക]

Exact or inferior copy of പ്രമാണം:Parishad hot box.JPG ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:26, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Pk balakrishnan young.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:45, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ.JPG[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:52, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ലേ? ഇപ്പോളുള്ള അനുമതി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ലേ?റോജി പാലാ 17:19, 20 ജനുവരി 2011 (UTC)
പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം:പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ.JPG കാണുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:49, 20 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Paramekkavu bhagavathi.jpg[തിരുത്തുക]

ചിത്രം വരച്ച ആളുടെ അനുമതിയോ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണെന്നുള്ള തെളിവോ വേണം ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:54, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യതയില്ല.--Ranjith Siji - Neon » Discuss 04:30, 15 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Pntng.jpg[തിരുത്തുക]

Photograph of a painting that should be classified as Derivative work. Need painter's permission to publish. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:27, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Poets.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:45, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Keralastd.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമല്ല. സ്വതന്ത്രമല്ലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. Vssun (സുനിൽ) 11:22, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

സമാനമായ പ്രമാണം ഇതാ -> പ്രമാണം:Keralastd1.jpg. ഒന്ന് ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി നൽകി നിലനിർത്താം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 12:03, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Thiru.jpg[തിരുത്തുക]

Invalid copyright claim ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 12:01, 14 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Vibgyor.png[തിരുത്തുക]

ഉറവിടമില്ല Vssun (സുനിൽ) 00:48, 15 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഉറവിടം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 02:40, 15 ജനുവരി 2011 (UTC)
വിബ്ജിയോറിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര - എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കണം ? --Ranjith Siji - Neon » Discuss 04:23, 15 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഉറവിടവും വിവരണവും മുൻപ് ചേർത്തിരുന്നില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 07:38, 15 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Tk-rlf.jpg[തിരുത്തുക]

തെറ്റായ അനുമതി ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:03, 17 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:VallamKali.pdf[തിരുത്തുക]

സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രം. ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കണം ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 10:58, 17 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:View1.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങളില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:08, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:View5.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങളില്ല -- ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:09, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:View4.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങളില്ല -- ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:10, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:View3.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങളില്ല -- ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:10, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:View2.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം, രചയിതാവ് എന്നീ വിവരങ്ങളില്ല -- ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:11, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:മനോരമ-മോഷണം.jpg[തിരുത്തുക]

ഒരു താളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ----Dpkpm007Talk 15:10, 20 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Wiki academy press meet palakkad 3.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി ആവശ്യമാണ് ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:52, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഇതിന്റെ പകർപ്പവകാശ ഉടമയാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്, ഒ.ടി.ആർ.എസ്. അനുമതി അത്യാവശ്യ്യമില്ല. നിലനിർത്താം. --Vssun (സുനിൽ) 16:46, 25 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Wiki academy press meet palakkad 2.JPG[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി ആവശ്യമാണ് ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:53, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഡിറ്റോ --Vssun (സുനിൽ) 16:48, 25 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Wiki academy press meet palakkad 1.jpg[തിരുത്തുക]

OTRS അനുമതി ആവശ്യമാണ് ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:53, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഡിറ്റോ --Vssun (സുനിൽ) 16:49, 25 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Wikimalayalam on firefox.jpg[തിരുത്തുക]

ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:55, 18 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:S Portrait Weeramantry.jpg[തിരുത്തുക]

താളുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ന്യായോപയോഗ പ്രമാണം ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:58, 27 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Nurjahan.jpg[തിരുത്തുക]

ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 15:26, 27 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Michillotte jail docu.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 09:41, 10 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് ഇ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി 7 ദിവസം കാക്കുക. --Vssun (സുനിൽ) 17:59, 21 ജനുവരി 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Michillotte.jpg[തിരുത്തുക]

അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല കിരൺ ഗോപി 09:43, 10 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഡിറ്റോ --Vssun (സുനിൽ) 18:15, 21 ജനുവരി 2011 (UTC)
ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി നൽകി നിലനിർത്താം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:49, 22 ജനുവരി 2011 (UTC)

ഉറവിടമില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 15:11, 28 ജനുവരി 2011 (UTC)

ചിത്രം പത്രത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി പത്രമാണെന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:24, 31 ജനുവരി 2011 (UTC)