വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/തൊഴിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പെട്ടികൾ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User Academic}}
Plato-raphael.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് അദ്ധ്യാപനരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Animator 1}}
Horse gif.gifഈ ഉപയോക്താവ് അനിമേഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User NTEngineer}}
Topoloxía en malla completa.png ഇദ്ദേഹം ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിങ് വിദഗ്‌ധനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User അധ്യാപകൻ}}
Nuvola apps edu miscellaneous.pngഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു അധ്യാപിക/പകൻ ആണ്..
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Engineer}}
Nuvola apps kcmsystem.svg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Writer}}
Hw-shakespeare.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ആണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:കലാകാരനായ ഉപയോക്താവ്}}
Rembrandt Self-portrait (Kenwood).jpg ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രഫഷണൽ കലാകാരിയാ/രനാണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:കവിയായ ഉപയോക്താവ്}}
Open book 01.svg ഇദ്ദേഹം കവിതകൾ രചിക്കാറുണ്ട്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഗണിതജ്ഞനായ ഉപയോക്താവ്}}
ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗണിതജ്ഞനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ചരിത്രകാരനായ ഉപയോക്താവ്}}
David-Oath of the Horatii-1784.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു ചരിത്രകാരനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഉപയോക്താവ്}}
Morpho menelaus.png ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഡോക്ടറായ ഉപയോക്താവ്}}
Rod of asclepius.png ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു വൈദ്യനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:തത്വചിന്തകനായ ഉപയോക്താവ്}}
Public domain
ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു തത്വചിന്തകനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായ ഉപയോക്താവ്}}
Justice statue.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു നിയമവിദ്യാർത്ഥിയാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഉപയോക്താ‍വ്}}
Nuvola apps agent.png ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:രസതന്ത്രജ്ഞനായ ഉപയോക്താവ്}}
Nuvola apps edu science.png ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:വക്കീലാകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താവ്}}
Quentin Massys - Portrait of a Man - National Gallery of Scotland.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു വക്കീലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:വക്കീലായ ഉപയോക്താവ്}}
Scales.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു വക്കീലാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഫാർമസിസ്റ്റ്}}
PharmacistsMortar.svg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റാണ്.
ഉപയോഗം