വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവായ പെട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്‌ ഈ താളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User foss}}
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User ITprofessional}}
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്‌ധരിൽ ഒരാളാണ്‌
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:HSTyping}}
ഈ ഉപയോക്താവ് പ്രൊഫഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:InScript Typing}}
InScript ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം ടൈപ്പിംഗിന് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Hacker2}}
ഈ ഉപയോക്താവ് ഹാക്കർ, സംസ്കാരത്തെ പിന്താങ്ങുന്നു
ഉപയോഗം

ഇന്റർനെറ്റ്[തിരുത്തുക]

ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ എന്നിവ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്}}
ഈ ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് എം.എസ്.എൻ മെസ്സെഞ്ചർ}}
ഈ ഉപയോക്താവ് username@msn.com എന്ന പേരിൽ MSN മെസ്സഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Website}}

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User blogger}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Google+}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൂഗ്‌ൾ+ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User twitter}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Facebook}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Picasa}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിക്കാസാ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Diaspora}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയസ്പോറ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെകാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Flickr}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലിക്കർ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Google}}
ഇദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Gmail}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഇമെയിൽ ജിമെയിൽ ആണ്.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Gtalk}}
G
talk
ഇദ്ദേഹം ഗൂഗിൾ ടാക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഹാങ്ങ്‌ഔട്ട്‌}}
ഇദ്ദേഹം ഗൂഗിൾ ഹാങ്ങ്‌ഔട്ടിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു
ഉപയോഗം