വിക്കിപീഡിയ:ഇൻക്യുബേറ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
താങ്കൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഒരു ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം:
  1. ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്‌ താഴെ കാണുന്ന പെട്ടിയിൽ എഴുതി ചേർക്കുക
  2. 'ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുക' എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക
  3. തുടർന്ന് വരുന്ന താളിൽ {{Article Incubator}} എന്ന ഭാഗമുള്ള വരി നീക്കാതെ അതിനു താഴെ ലേഖനം സൃഷ്ടിച്ച് സേവ് ചെയ്യുക

ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്താണ്?[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നയങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളുമുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇവ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പരിശോധനായോഗ്യത, ശ്രദ്ധേയത തുടങ്ങിയവ ഈ നയങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്. ഈ നയങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നയങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഈവിധത്തിൽ മായ്ക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു. മാത്രമല്ല, മായ്ക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം കാര്യനിർവാഹകർക്കു മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ വന്ന് നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തിരുത്തിയെഴുതുന്നതിനെയും ഇത് തടയുന്നു.

ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ. നിലവിൽ വിക്കിപീഡിയ നയങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാത്തതും, എന്നാൽ തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയാൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ലേഖനമാക്കിമാറ്റാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ ലേഖനങ്ങളെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലേക്ക് നീക്കേണ്ടത്. X എന്ന ലേഖനം ഇത്തരത്തിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ:ഇൻക്യുബേറ്റർ/X എന്ന താളാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. {{Article Incubator}} ഫലകം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ താളുകളിൽ ചേർക്കണം. വിക്കിപീഡിയ നയങ്ങളനുസരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തിയെഴുതപ്പെടുന്നതു വരെ ലേഖനം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ തുടരുന്നതാണ്.

പുതുമുഖങ്ങളെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ലേഖനം വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കാനും ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ ലേഖനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയും അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തും ലേഖനനിലവാരത്തിലെത്തിക്കാനുമായി ഒരു വിക്കിപദ്ധതി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • അവലംബങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ലേഖനങ്ങൾ
  • ശ്രദ്ധേയരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയത വ്യക്തമാക്കാൻ അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • പകർപ്പവകാശലംഘനങ്ങൾ
  • ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെപ്പറ്റി സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന താളുകൾ

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]