വാർദ്ധക്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പ്രായമായ റോമൻ മനുഷ്യൻ, മാർബിൾ 40 ബിസി, ആൽബെർട്ടിനം, ഡ്രെസ്ഡൻ

വാർദ്ധക്യം എന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആയുർദൈർഘ്യത്തോട് അടുത്തുള്ളളതോ അതിനെ മറികടക്കുന്നതോ ആയ പ്രായങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യ ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ അവസാനമാണ്.

പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരേക്കാൾ രോഗം, സിൻഡ്രോം, പരിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ജൈവ പ്രക്രിയയെ സെനെസെൻസ് എന്നും [1] വാർദ്ധക്യ പ്രക്രിയയുടെ മെഡിക്കൽ പഠനത്തെ ജെറോന്റോളജി എന്നും[2] പ്രായമായവരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ജെറിയാട്രിക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. [3]

വാർദ്ധക്യം ഒരു നിശ്ചിത ജൈവിക ഘട്ടമല്ല, കാരണം "വാർദ്ധക്യം" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ സാംസ്കാരികമായും ചരിത്രപരമായും വ്യത്യാസമുണ്ട്. [4]

2011 ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രായമായവരെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കൺവെൻഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. [5]

നിർവചനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഓൾഡ് വുമൺ ഡോസിംഗ് നിക്കോളാസ് മേസ് (1656). റോയൽ മ്യൂസിയംസ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, ബ്രസ്സൽസ്

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക നിർവചനങ്ങൾ, ഉപ-ഗ്രൂപ്പ് നിർവചനങ്ങൾ, നാല് അളവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഔദ്യോഗിക നിർവചനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വാർദ്ധക്യം "യുവത്വത്തിനും മധ്യവയസ്സിനും ശേഷമുള്ള ജീവിതകാലം" ആണ്. [6] ഏത് പ്രായത്തിലാണ് വാർദ്ധക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നത് സാർവത്രികമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 65+ വയസ്സിനെ സാധാരണയായി വാർദ്ധക്യം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് [7] ഇത് വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിർവചനത്തിനുള്ള ആദ്യ ശ്രമമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആഫ്രിക്കയിലെ വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) 55 വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ തുടക്കമായി നിശ്ചയിച്ചു. അതേസമയം, വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് പുതിയ കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്ന, മുൻ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് സജീവമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയാണ്. [8]

മിക്ക വികസിത പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും വിരമിക്കലിനായി 60 മുതൽ 65 വയസ്സ് വരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന സാമൂഹിക പരിപാടികൾക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് 60-65 വയസ്സ് പ്രായം സാധാരണയായി ഒരു നിബന്ധനയാണ്. [9] എന്നിരുന്നാലും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ 40-കളുടെ പകുതി മുതൽ 70 കൾ വരെ കണക്കാക്കുന്നു. [10] വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ആയുർദൈർഘ്യം 80 വയസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർന്നതിനാൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. [11] 2016 ഒക്ടോബറിൽ നേച്ചർ എന്ന സയൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പ്രബന്ധം, മനുഷ്യന്റെ പരമാവധി ആയുസ്സ് ശരാശരി 115 ആണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. [12] എന്നിരുന്നാലും, രചയിതാക്കളുടെ രീതികളും നിഗമനങ്ങളും ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുകയും പഠനം തെറ്റാണെന്ന് നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു.

ഉപ-ഗ്രൂപ്പ് നിർവചനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വാർദ്ധക്യം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളെ ജെറോന്റോളജിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, 60 കളിലും 70 കളുടെ തുടക്കത്തിലും ഉള്ള മിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ളവരും സജീവവും സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ്. [13] :607 എന്നാൽ 75 ന് ശേഷം, അവർ കൂടുതൽ ദുർബലരായിത്തീരും. [14]

അതിനാൽ, നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് വൃദ്ധരായി കണക്കാക്കുന്നതിന്പ കരം, ചില ജെറോന്റോളജിസ്റ്റുകൾ ഉപഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവചിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഠനം യങ് ഓൾഡ് (60 മുതൽ 69 വരെ), മിഡ് ഓൾഡ് (70 മുതൽ 79 വരെ), വെരി ഓൾഡ് (80+) എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു. [15] മറ്റൊരു പഠനത്തിന്റെ ഉപഗ്രൂപ്പിംഗ് യങ് ഓൾഡ് (65 മുതൽ 74 വരെ), മിഡിൽ ഓൾഡ് (75–84), ഓൾഡെസ്റ്റ് ഓൾഡ് (85+) എന്നിങ്ങനെയാണ്. [16] മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രൂപ്പിംഗ് "യംഗ് ഓൾഡ്" (65–74), "ഓൾഡ്" (74–84), "ഓൾഡ്-ഓൾഡ്" (85+) എന്നിങ്ങനെയാണ്. [17] 65+ ജനസംഖ്യയിലെ ഉപഗ്രൂപ്പുകൾ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ചിത്രീകരണം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. [18] :4

ലക്ഷണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമാണ്.[19]

ഈ അടയാളങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാലക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല.[20] ഒരേ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പോലും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.[21]

ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അടയാളം "പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മന്ദത" ആണ്.[22] [23] എന്നിരുന്നാലും, ബഫല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രായമായവർ സന്തോഷമുള്ളവരാണെന്നാണ്. [24]

ഫിസിക്കൽ[തിരുത്തുക]

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശാരീരിക അടയാളങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • അസ്ഥിയും സന്ധിയും. പഴയ അസ്ഥികൾ "നേർത്തും ചുരുങ്ങിയും" വരാം. ഇത് മൂലം 80 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഉയരം കുറയാനും (ഏകദേശം രണ്ട് ഇഞ്ച് (5 സെ.മീ.) കൂന് പോലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തുടങ്ങിയ എല്ലുകളെയും സന്ധികളെയും ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.[25][26][27]
 • വിട്ടുമാറാത്ത രോഗാവസ്ഥകൾ. പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗ അവസ്ഥയുണ്ടാവാം. 2007-2009-ൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രായമായവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അനിയന്ത്രിതമായ രക്താതിമർദ്ദം (34%), സന്ധിവാതം (50%), ഹൃദ്രോഗം (32%) എന്നിവയാണ്..[28]
 • ക്രോണിക് മ്യൂക്കസ് ഹൈപ്പർസെക്രിഷൻ (CMH) ചുമയും കഫവും ആയി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രായമായവരിൽ ഒരു സാധാരണ ശ്വസന ലക്ഷണമാണ്.[29]
 • ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉമിനീർ കുറവും വായ ശുചിത്വത്തിനുള്ള കഴിവും കുറവായിരിക്കാം, ഇത് പല്ല് നശിക്കാനും അണുബാധയ്ക്കും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.[30]
 • ദഹനവ്യവസ്ഥ. ഏകദേശം 40% ആളുകളിലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, പോഷകാഹാരം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, മലബന്ധം, രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയ ദഹന വൈകല്യങ്ങൾ കാണപ്പെഉന്നു.
 • ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ അനിയന്ത്രിതമായ കുലുക്കമാണ് എസെൻഷ്യൽ ട്രെമർ (ET). പ്രായമായവരിൽ ഇത് സാധാരണമാണ്, പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാകുന്നു.[31]
 • കാഴ്ചശക്തി. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ജാൽ പ്രെസ്ബയോപിയ ഉണ്ടാകാം. ഇത് മൂലം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ചെറിയ പ്രിന്റ് വായിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു.[32] പ്രായമായവരുടെ കാഴ്ചശക്തി തകരാറിലാക്കുന്ന മറ്റൊരസുഖമാണ് തിമിരം.[33][34]
 • വീഴ്ച. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെക്കാൾ വീഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള പരിക്കുകൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്.[35] [36] പ്രായമായവരുടെ പരിക്കിനും മരണത്തിനും പ്രധാന കാരണം വീഴ്ചയാണ്.[37]
 • നടത്ത മാറ്റം. വാർദ്ധക്യത്തിനനുസരിച്ച് നടത്തത്തിന്റെ ചില വശങ്ങൾ സാധാരണയായി മാറുന്നു. 70 വയസ്സിനു ശേഷം നടത്തത്തിന്റെ വേഗത കുറയുന്നു. ഡബിൾ സ്റ്റാൻസ് സമയവും (അതായത്, രണ്ട് കാലുകളും നിലത്തിരിക്കുന്ന സമയം) പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു.[38]
 • മുടി നരക്കുകയും കൊഴിയുകയും ചെയ്യാം.[39][40] [41]
 • കേൾവി. 75 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളപ്പോൾ, 48% പുരുഷന്മാരും 37% സ്ത്രീകളും ശ്രവണ വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 26.7 ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ, ഏഴിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ശ്രവണസഹായി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ..[32] 70-79 പ്രായപരിധിയിൽ, ആശയവിനിമയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗിക ശ്രവണ നഷ്ടം 65% ആയി ഉയരുന്നു, പ്രധാനമായും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ പുരുഷന്മാരിൽ.[42]
 • വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയുകയും, തൽഫലമായി സ്റ്റാമിന നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, രക്തപ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അതെറോസ്ലീറോസിസിന് കഴിയും.[39][43]
 • രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം. കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം (ഇമ്മ്യൂണോസെനെസെൻസ്) വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.[44]
 • ശ്വാസകോശം നന്നായി വികസിക്കാതാവാം; അങ്ങനെ, അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഓക്സിജൻ അലവ് കുറയുന്നു.[25][45]
 • മൊബിലിറ്റി വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം. ചലനശേഷി വൈകല്യം 65 നും 74 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ 14% ആളുകളെയും, എന്നാൽ 85 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ പകുതി പേരെയും ബാധിക്കുന്നു."[46] പ്രായമായവരിൽ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഈ കഴിവില്ലായ്മ ഗുരുതരമായ "സാമൂഹികവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു".[47]
 • പ്രായമായവരിൽ 25% ആളുകൾക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു, പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് 80% വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു.[48] മിക്ക വേദനകളും റുമാറ്റോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാലിഗ്നന്റ് ആണ്.
 • ലൈംഗികത. വർദ്ധക്യത്തിലും ലൈംഗികജീവിതം പ്രധാനമാണ്, ഇത് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരവുമാണ്. "മുതിർന്ന വ്യക്തികളുടെ ലൈംഗിക പ്രകടനങ്ങൾ താരതമ്യേന അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ്". ലൈംഗികജീവിതം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വർദ്ധക്യത്തിൽ ലൈംഗികത കുറേകൂടി പക്വമായ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നതാണ് വിദഗ്ദമതം.[49] ലൈംഗിക മനോഭാവവും ഐഡന്റിറ്റിയും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.[50] എന്നിരുന്നാലും, പ്രായമാകുമ്പോൾ പല ആളുകളിലും ലൈംഗികശേഷി കുറഞ്ഞേക്കാം. ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യം, ഹോർമോൺ അളവ്, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, അമിതമായ കൊളെസ്ട്രോൾ, അമിത രക്ത സമ്മർദം തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങളുമായും, പങ്കാളിയുടെ താല്പര്യക്കുറവ്, പങ്കാളിയുടെ മരണം, മറ്റൊരു പങ്കാളി ലഭ്യമല്ലാതെ വരിക എന്നിവയുമായി ബന്ധപെട്ടു കിടക്കുന്നു. പ്രായമാകുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഉദ്ധാരണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പുരുഷനും, ലൈംഗിക ബന്ധം വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉളവാക്കുന്നുവെന്നു സ്ത്രീകളും പരാതിപ്പെടാറുണ്ട്. പല മുതിർന്ന ആളുകളും വിരക്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഇതുതന്നെ. എങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ വർദ്ധക്യത്തിലും സന്തോഷകരമായ ലൈംഗികത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ദരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നത് ലൈംഗികജീവിതം ആനന്ദകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഉദാ: വയാഗ്ര പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉദ്ധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവവിരാമം എന്ന അവസ്ഥയുമായി (മേനോപോസ്) ബന്ധപെട്ടു കിടക്കുന്നു.
 • ഏകദേശം 45-55 വയസ് ആകുന്നതോടെ സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുകയും ആർത്തവം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ യോനി വരണ്ടതാവുകയും യോനിയിലെ ഉൾതൊലിയുടെ കട്ടി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ലൈംഗികബന്ധം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതോ വേദനാജനകമായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നു.
 • യോനിവരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഏതെങ്കിലും മികച്ച ലൂബ്രിക്കന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ അടങ്ങിയ ജെല്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേദന പരിഹരിക്കുകയും ആസ്വാദ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് യോനീചർമത്തിന്റെ കട്ടി വർധിക്കാനും, യോനിയുടെ സ്വഭാവികമായ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും, അണുബാധ തടയുവാനും ഫലപ്രദമാണ്. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും രതിമൂർച്ഛ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വർദ്ധക്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് അല്പം സമയമെടുത്തെന്ന് വരാം. അതല്ലാതെ രതിമൂർച്ഛയോ ലൈംഗികതയോ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. [51] മുതിർന്നവരുടെ "അലൈംഗിക" പ്രതിച്ഛായയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ലൈംഗിക സ്വഭാവങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 75-102 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളുകളും ഇന്ദ്രിയതയും ലൈംഗിക സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നു.[52] ലൈംഗിക ചിന്തകൾ, ഭാവനകൾ, ലൈംഗിക സ്വപ്നങ്ങൾ, സ്വയംഭോഗം, ഓറൽ സെക്‌സ് എന്നിവ പ്രായമായവരിലെ ലൈംഗിക സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[49]
 • ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുകയും വരണ്ടതാക്കുകയും കൂടുതൽ ചുളിവുകൾ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു.[39]
 • മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
 • മുറിവുകളും പരിക്കുകളും സ്ഥിരമായ പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
 • ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ 50% ത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും പകൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരാശരി 74 വയസ്സുള്ള 9,000 ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, 12% പേർ മാത്രമാണ് ഉറക്ക പരാതികളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത്.[53] 65 വയസ്സാകുമ്പോൾ, ഗാഢനിദ്ര ഏകദേശം 5% കുറയുന്നു..[54]
 • രുചി മുകുളങ്ങൾ കുറയുന്നു, അങ്ങനെ 80 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ രുചി മുകുളങ്ങൾ 50% ആയി കുറയും. ഭക്ഷണം അനാകർഷകമാവുകയും പോഷകത്തെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.[25][26]
 • 85 വയസ്സിനു മുകളിൽ, ദാഹം ധാരണ കുറയുന്നു, അതായത് 41% പ്രായമായവരും വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല.[55]
 • മൂത്രാശയ അജിതേന്ദ്രിയത്വം പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.[56]
 • ശബ്ദം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ, വോക്കൽ കോഡുകൾ ദുർബലമാവുകയും കൂടുതൽ സാവധാനത്തിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ദുർബലമായ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസമുള്ള ശബ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു.[57]

മാനസികം[തിരുത്തുക]

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ മാനസിക അടയാളങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും, അവരെ "അംഗീകരിക്കുന്നവർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വാർദ്ധക്യ ആശ്രിതത്വം ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ കഴിവില്ലായ്മയുടെയും മൂല്യമില്ലായ്മയുടെയും വികാരങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. [13] :608–9
 • ജാഗ്രത വാർദ്ധക്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. "റിസ്‌ക്-ടേക്കിംഗിനോട്" വിരോധം ഉടലെടുക്കുന്നത് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് യുവാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് നേടാനും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യതയിൽ നിന്നാണ്. [58] :112,116
 • വിഷാദ മാനസികാവസ്ഥ. [59] മുൻവിധി (അതായത്, "ഡിപ്രജുഡിസ്") മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിഷാദരോഗത്തിനുള്ള അപകട ഘടകമാണ് വാർദ്ധക്യം. ആളുകൾ പ്രായമായവരോട് മുൻവിധി കാണിക്കുകയും പിന്നീട് സ്വയം വൃദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രായ വിരുദ്ധ മുൻവിധി ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഇത് വിഷാദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. "കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഏജ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ വിഷാദരോഗം കൂടുതലായിരിക്കും." [60] വാർദ്ധക്യ വിഷാദം 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. [13] :610
 • വാർദ്ധക്യത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ, ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമോ ആരോഗ്യത്തെയോ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാകുകയും അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായമായവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് കുറവാണ് എന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭയം നിലനിൽക്കുന്നു. [13] :617
 • ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം വർദ്ധിക്കുന്നു.
 • ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ 15% പേരെയും മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. [61] 15 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. [13] :610
 • മാനസികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ കഴിവ് കുറയുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. [62] [63] വാർദ്ധക്യത്തിൽ, എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായ വിവരങ്ങളുടെ വേഗത കുറയുന്നത് കാരണം ഓർമ്മക്കുറവ് സാധാരണമാണ്. അതേ അളവിലുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. [64] ഡിമെൻഷ്യ എന്നത് ഓർമ്മക്കുറവിനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത്ര ഗുരുതരമായ മറ്റ് ബൗദ്ധിക കഴിവുകൾക്കുമുള്ള പൊതുവായ പദമാണ്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാപനം 65 വയസ്സിൽ [65] 10% മുതൽ 85 വയസ്സിനു മുകളിൽ 50% വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഡിമെൻഷ്യ കേസുകളിൽ 50 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗമാണ് . അലഞ്ഞുതിരിയൽ, ശാരീരിക ആക്രമണം, വാക്കാലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികൾ, വിഷാദം, മനോവിഭ്രാന്തി എന്നിവ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാം. [66]

മതപരത[തിരുത്തുക]

പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, പ്രായമായ ആളുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുവാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ മതവിശ്വാസികളാണ്. [67] അതേ സമയം, വിശാലമായ സാംസ്കാരിക വ്യതിയാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. [13] :608

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. "Senescence – definition of senescence by The Free Dictionary". Thefreedictionary.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 2. "Gerontology – definition of gerontology by The Free Dictionary". Thefreedictionary.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 3. "Geriatrics – definition of geriatrics by The Free Dictionary". Thefreedictionary.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 4. Old age. Oxford Reference. 2006. doi:10.1093/acref/9780198568506.001.0001. ISBN 9780198568506. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 5. "Human rights of older persons". OHCHR.org. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
 6. "Millennium Web Catalog". 0-www.oed.com.librarycatalog.vts.edu. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 7. "WHO | Definition of an older or elderly person". World Health Organization. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 8. https://www.who.int/healthinfo/survey/ageing_mds_report_en_daressalaam.pdf
 9. Barry, Patricia. "Medicare Eligibility Requirements – How to Qualify for Medicare – AARP Everyw..." AARP. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-13.
 10. "old age". Britannica.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 11. "Archived copy". മൂലതാളിൽ നിന്നും December 12, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 29, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 12. Dong, Xiao; Milholland, Brandon; Vijg, Jan (October 5, 2016). "Evidence for a limit to human lifespan". Nature. 538 (7624): 257–259. Bibcode:2016Natur.538..257D. doi:10.1038/nature19793. PMID 27706136.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Berk, Laura E. (2010). Development Through the Lifespan (5th പതിപ്പ്.). Allyn & Bacon. ISBN 9780205687930.
 14. Torpy, Janet M.; Lynm, Cassio; Glass, Richard M. (2006). "Frailty in Older Adults". JAMA. 296 (18): 2280. doi:10.1001/jama.296.18.2280. PMID 17090776.
 15. Forman, D. E.; Berman, A. D.; McCabe, C. H.; Baim, D. S.; Wei, J. Y. (1992). "PTCA in the elderly: The "young-old" versus the "old-old"". Journal of the American Geriatrics Society. 40 (1): 19–22. doi:10.1111/j.1532-5415.1992.tb01823.x. PMID 1727842.
 16. Zizza, C. A.; Ellison, K. J.; Wernette, C. M. (2009). "Total Water Intakes of Community-Living Middle-Old and Oldest-Old Adults". The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 64A (4): 481–486. doi:10.1093/gerona/gln045. PMC 2657166. PMID 19213852.
 17. "Demographics of Aging". Transgenerational.org. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 18. Cicirelli, Victor G. (2002). Older Adults' Views on Death. Springer Pub. ISBN 9780826170125.
 19. Salokangas, R. K.; Joukamaa, M (1991). "Physical and mental health changes in retirement age". Psychotherapy and Psychosomatics. 55 (2–4): 100–107. doi:10.1159/000288415. PMID 1891555.
 20. [1]
 21. "Archived copy" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും December 16, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 19, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 22. Birren, J E; Fisher, L M (1995). "Aging and Speed of Behavior: Possible Consequences for Psychological Functioning". Annual Review of Psychology. 46: 329–353. doi:10.1146/annurev.ps.46.020195.001553. PMID 7872732.
 23. Donald H. Kausler and Barry C. Kausler, The Graying of America: An Encyclopedia of Aging, Health, Mind, and Behavior (University of Illinois, 2001), 376–377.
 24. "Older people are happier than you. Why?". CNN. 2015-04-24. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 25. 25.0 25.1 25.2 "Archived copy" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും October 30, 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 12, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 26. 26.0 26.1 "The Normal Aging Process" (PDF). Documbase.com. 2012-01-01. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2020-08-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 27. "Osteoporosis Tests and Diagnosis". Healthline. 2017-11-10.
 28. "Administration on Aging" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2013-10-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2014-01-05.
 29. Pistelli, R.; Lange, P.; Miller, D.L. (2003-05-01). "Determinants of prognosis of COPD in the elderly: mucus hypersecretion, infections, cardiovascular comorbidity | European Respiratory Society". European Respiratory Journal. 21: 10s–14s. doi:10.1183/09031936.03.00403403. PMID 12762568.
 30. "Helping Your Elder with Grooming and Hygiene – For Dummies". Dummies.com. 2008-11-07. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 31. "Essential Tremor: Causes, Symptoms, Diagnosis, and Treatment". Webmd.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 32. 32.0 32.1 "Older Adults' Health and Age-Related Changes".
 33. "Facts About Cataract". September 2015. ശേഖരിച്ചത് 14 August 2016.
 34. Bates; M.D, W. H. Bates (2008). Better Eyesight Without Glasses. Orient Paperbacks. ISBN 978-8122204490 – via Google Books.
 35. "Falls Prevention Awareness Day". NCOA. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 36. "Falls and Injury Statistics for Seniors and Elderly". Learnnottofall.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-04-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 37. "Important Facts about Falls | Home and Recreational Safety | CDC Injury Center". Cdc.gov. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 38. Judge, James O. (2016-03-25). "Gait Disorders in the Elderly – Geriatrics – Merck Manuals Professional Edition". Merckmanuals.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 39. 39.0 39.1 39.2 "Healthy, Normal Aging: Physical Changes in Seniors". Webmd.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 40. Vary, Jay C. (1 November 2015). "Selected Disorders of Skin Appendages—Acne, Alopecia, Hyperhidrosis". Med. Clin. North Am. 99 (6): 1195–1211. doi:10.1016/j.mcna.2015.07.003. PMID 26476248.
 41. Laurence Meyer. "Why does hair turn gray?". scientificamerican.com.
 42. Feder, K.; Michaud, D.; Ramage-Morin, P.; McNamee, J.; Beauregard, Y. (2015). "Prevalence of hearing loss among Canadians aged 20 to 79: Audiometric results from the 2012/2013 Canadian Health Measures Survey". Health Reports. 26 (7): 18–25. PMID 26177043.
 43. Aging, National Institute on (12 July 2011). "Heart Health". മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 September 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 17 September 2016.
 44. "The Immune System in the Elderly". Medscape.com. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 45. "Aging changes in the lungs: MedlinePlus Medical Encyclopedia".
 46. "Department of Neurology – Department of Neurology" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 12 June 2016.
 47. Heidi Godman (2013-09-18). "Two questions can reveal mobility problems in seniors – Harvard Health Blog – Harvard Health Publications". Health.harvard.edu. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 48. King, Steven A. (2009-07-06). "The Challenge of Geriatric Pain". Psychiatric Times. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 49. 49.0 49.1 DeLamater, John (1 March 2012). "Sexual Expuression in Later Life: A Review and Synthesis". J Sex Res. 49 (2–3): 125–141. doi:10.1080/00224499.2011.603168. PMID 22380585.
 50. Richard Suzman (2009). "The National Social Life, Health, and Aging Project: An Introduction". The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 64B: i5–i11. doi:10.1093/geronb/gbp078. PMC 2763520. PMID 19837963.
 51. Todd B. Nippoldt, M.D. (2015-03-17). "Loss of sex drive in men: Natural with aging?". Mayo Clinic. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 52. Bretschneider, Judy G. (1988). "Sexual interest and behavior in healthy 80- to 102-year-olds – Springer". Archives of Sexual Behavior. 17 (2): 109–129. doi:10.1007/BF01542662. PMID 3395224.
 53. McCall, W. V. (2004). "Sleep in the Elderly: Burden, Diagnosis, and Treatment". Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry. 6 (1): 9–20. doi:10.4088/pcc.v06n0104. PMC 427621. PMID 15486596.
 54. "Archived copy". മൂലതാളിൽ നിന്നും November 25, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 16, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 55. "Fluid intake of community-living, independent elderly in Germany-a nationwide, representative study". J Nutr Health Aging. 9 (5): 305–309. 2005. PMID 16222395.
 56. Ouslander, J. G. (1981). "Urinary incontinence in the elderly". The Western Journal of Medicine. 135 (6): 482–491. PMC 1273322. PMID 7039134.
 57. The Body Odd. "The wavery, shaky 'old person's voice,' explained". NBC News. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 58. Posner, Richard A. (1995). Aging and Old Age. University of Chicago Press. ISBN 9780226675664.
 59. Kennedy G.J. The epidemiology of late-life depression. In: Kennedy G. J, editor. Suicide and depression in late life: Critical issues in treatment, research and public policy. New York: John Wiley and Sons; 1996. pp. 23–37.
 60. Cox, W. T. L.; Abramson, L. Y.; Devine, P. G.; Hollon, S. D. (2012). "Stereotypes, Prejudice, and Depression: The Integrated Perspective". Perspectives on Psychological Science. 7 (5): 427–449. doi:10.1177/1745691612455204. PMID 26168502.
 61. "WHO | Mental health and older adults". Who.int. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 62. Salthouse, Timothy A. (2009). "When does age-related cognitive decline begin?". Neurobiology of Aging. 30 (4): 507–514. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2008.09.023. PMC 2683339. PMID 19231028.
 63. Finkel, Deborah; Reynolds, Chandra A. (2013). Behavior Genetics of Cognition Across the Lifespan. Springer Science & Business Media. ISBN 978-1461474470 – via Google Books.
 64. "Memory loss: When to seek help". Mayo Clinic. 2014-06-05. ശേഖരിച്ചത് 2016-04-04.
 65. Jacoby, Susan (2011). Never Say Die: The Myth and Marketing of the New Old Age (1st പതിപ്പ്.). Pantheon Books. പുറം. 12. ISBN 9780307377944.
 66. "Alzheimer's disease – Symptoms and causes". മൂലതാളിൽ നിന്നും December 13, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 12, 2013.
 67. https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/57193/Davie%20Progress%20Report.pdf

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാർദ്ധക്യം&oldid=3993774" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്