വാമ്പയർ സ്ക്വിഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Vampyroteuthis infernalis
Vampire des abysses.jpg
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Cephalopoda
Order: Vampyromorphida
Family: Vampyroteuthidae
Genus: Vampyroteuthis
Species: Vampyroteuthis infernalis
Binomial name
Vampyroteuthis infernalis
Chun, 1903
Synonyms

Melanoteuthis anderseni Joubin, 1931[1][2][3]
Melanoteuthis schmidti Joubin, 1929
Danateuthis schmidti Joubin, 1929[1][3][4]
Retroteuthis pacifica Joubin, 1929[1][3][4]
Hansenoteuthis lucens Joubin, 1929[1][3][4]
Melanoteuthis beebei Robson, 1929[3][5]
Watasella nigra Sasaki, 1920[6][7][3]
Melanoteuthis lucens Joubin, 1912[8][9]
Vampyroteuthis macrope (Berry, 1911)[10]
Cirroteuthis macrope Berry, 1911[11][3][12]

ആഴക്കടലിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സിഫാലോപോഡ് ആണ് വാമ്പയർ സ്ക്വിഡ് (വമ്പൈറോടൂത്തിസ് ഇൻഫ്രെനലിസ്, ലിറ്റ് "വാമ്പയർ സ്ക്വീഡ് ഫ്രം ഹെൽ") [13] ഇതിന്റെ തനതായ റെട്രാക്റ്റൈൽ സെൻസറി ഫിലമെന്റുകൾ നീരാളി, കൂന്തൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സമാനതയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ വാമ്പൈറോമോർഫിഡ നിരയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ചിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col694 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 2. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col809 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42625 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 4. 4.0 4.1 4.2 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42626 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 5. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42627 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 6. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col514 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 7. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col515 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 8. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42624 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 9. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42628 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 10. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col501 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 11. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col748 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 12. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; col42629 എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 13. "Vampire Squid, Vampyroteuthis infernalis". MarineBio.org.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാമ്പയർ_സ്ക്വിഡ്&oldid=2884447" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്