വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അ-അഃ[തിരുത്തുക]

പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിത്രം
ഈനാംപേച്ചി Manis crassicaudata pangolin - -

ക-മ[തിരുത്തുക]

പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിത്രം
കാട്ടുപന്നി - - -
കാട്ടുപോത്ത് - Bison -
കുറുക്കൻ - Fox -
കരടി - Bear -
കടുവ Panthera tigris Tiger -
കരിമ്പുലി - - -
ചെന്നായ - - -
പുള്ളിപ്പുലി - Leopard -
നീലക്കാള - Blue Bull -
- - Black Buck -
- - Long-tailed Marmot -
- - Ladakh Urial -
പുള്ളിമാൻ - Spotted Deer -
തിബത്തൻ കാട്ടുകഴുത - Tibetan Wild Ass -
- - Common Langur -
കഴുതപ്പുലി - hyena -
കാട്ടുപൂച്ച - Jungle Cat -
- - Rhesus Macaque -
- - Golden Langur -
മലയണ്ണാൻ - Malabar Giant Squirrel -
മലമ്പാമ്പ് - Python -
- - Himalayan Goral -
- - Nilgiri Langur -
- - Grizzled Giant Squirrel -
കൂരൻ - Hog Deer -
- - Sambar Deer -
- - Bharal -
കാട്ടുകഴുത - Wild Ass -
- - Indian Flying Fox -
- - Golden Jackal -

സ-റ[തിരുത്തുക]

പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിത്രം
വരയാട് - Nilgiri Tahr
സിംഹം Panthera leo - -
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വന്യമൃഗങ്ങളുടെ_പട്ടിക&oldid=3220921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്