വധശിക്ഷ ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിനയിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വധശിക്ഷ നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന. 1998 നവംബറിൽ ഒരു കുറ്റത്തിനും വധശിക്ഷ നൽകുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 1975 -ലാണ് ബോസ്നിയയിൽ ഒരു കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ അവസാനമായി നൽകപ്പെട്ടത്. 21 ജൂൺ 2000-ലാണ് സ്ർപ്സ്ക റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അവസാനമായി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]