വക്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ തരം വക്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്'.

ബീജഗണിത വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചാർവാക വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഘാതം 1[തിരുത്തുക]

ഘാതം 2[തിരുത്തുക]

ഘാതം 3[തിരുത്തുക]

ഘാതം 4[തിരുത്തുക]

ഘാതം 5[തിരുത്തുക]

ഘാതം 6[തിരുത്തുക]

ചരഘാത വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജീനസ് തലത്തിൽ[തിരുത്തുക]

ജീനസ് ഒന്നായ വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ ജീനസുള്ളവ[തിരുത്തുക]

ജീനസ് ചരമായ വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അതീത വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഐസോക്രോണുകൾ[തിരുത്തുക]

സർപ്പിളങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അംശിക വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ത്രിമാന വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഫ്രാക്റ്റൽ വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു വക്രങ്ങൾ വഴിയുണ്ടായ വക്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട രേഖാചിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വക്രങ്ങളുടെ_പട്ടിക&oldid=1857750" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്