ലോപഡോട്ടെമാചോസെലചോഗാലിയോക്രാനിയോലിപ്സനോഡ്രിമിപോട്രിംമാറ്റോസിൽഫിയോപാരോമെലിറ്റോകാറ്റെക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലോപഡോട്ടെമാചോസെലചോഗാലിയോക്രാനിയോലിപ്സനോഡ്രിമിപോട്രിംമാറ്റോസിൽഫിയോപാരോമെലിറ്റോകാറ്റെകെച്ചിനെനോക്കിച്ലെപികോസിഫോഫാറ്റോപെറിസ്റ്റെറാലെക്ട്രിയോനോപ്റ്റെകെഫാലിയോകിഗ്ക്ലോപെലിയിയോലാഗോയിയോസിറയിയോബാഫെട്രാഗനോപ്റ്റെറിഗോൺ അരിസ്റ്റോഫനിസിന്റെ അസ്സെംബ്ളി വുമൺ എന്ന കോമഡിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക വിഭവം ആണ്.[1]

വിവരണം[തിരുത്തുക]

കുറഞ്ഞത് 16 മധുരവും പുളിയുമുള്ള ചേരുവകളുള്ള ഈ വിഭവം ഒരു ഫ്രിക്കാസി ആയിരുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവ ചേരുവ ഉൾപ്പെടെ: [2]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Aristophanes, Ecclesiazusae (ed. Eugene O'Neill, Jr.), line 1163". Perseus.tufts.edu. Retrieved 2011-01-27.
  2. 1990 Guinness book of world records. McFarlan, Donald. New York: Sterling. 1989. ISBN 0-8069-5790-5. OCLC 20612099.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)