ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2013/മത്സരം-2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. e4 c6 11. f4 Bb4+ 21. Rf1 Rac8
2. d4 d5 12. c3 Be7 22. Rg3 Kh7
3. Nc3 dxe4 13. Bd2 Ngf6 23. Rgf3 Kg8
4. Nxe4 Bf5 14. 0-0-0 0-0 24. Rg3 Kh7
5. Ng3 Bg6 15. Ne4 Nxe4 25. Rgf3 Kg8
6. h4 h6 16. Qxe4 Nxe5 പോയിന്റ്[1] ½ ½
7. Nf3 e6 17. fxe5 Qd5 (ചിത്രം)
8. Ne5 Bh7 18. Qxd5 cxd5
9. Bd3 Bxd3 19. h5 b5
10. Qxd3 Nd7 20. Rh3 a5
  1. "Chess report by rediff.com".