ലെമൂർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലെമൂറുകൾ (ലെമറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) പ്രൈമേറ്റുകളും പ്രോസിമിയൻസുകളുമാണ് .രൂപത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും കുരങ്ങുകളോട് സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ (കുരങ്ങുകളല്ല). "പ്രേതങ്ങൾ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ പദമായ ലെമൂറെസിൽ നിന്നാണ"ലെമൂർ" എന്ന വാക്ക് വന്നത്. ലെമൂർ എട്ട് കുടുംബങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ 15 ജനുസ്സുകളും 100 ഓളം സ്പീഷീസുകളും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ലെമൂർ വർഗ്ഗീകരണം വിവാദപരമാണ്: ഇത് ഏത് സ്പീഷിസ് ആശയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കുടങ്ങളി്തിരു ജനസുകളിൽ ഒന്നുമാ്സാണ് ലെമൂർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലെമൂർ&oldid=3711966" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്