ലീഡ് ബാങ്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു ബാങ്ക് അവിടത്തെ ലീഡ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. ജില്ലയിലെ ബാങ്കുകളൂടെ വാർഷിക വായ്പാപദ്ധതി തീരുമാനിക്കുക, അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നതും, സർക്കാരിന്റെ സബ്‌സിഡി അനുബന്ധിത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾക്കു വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതും ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ലീഡ് ബാങ്കാണ്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1969 -ൽ ലീഡ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നു.

കേരളത്തിലെ ലീഡ് ബാങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ലീഡ് ബാങ്ക് [1]
കാസർഗോഡ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്
കണ്ണൂർ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്
വയനാട് കാനറ ബാങ്ക്
കോഴിക്കോട് കാനറ ബാങ്ക്
മലപ്പുറം കാനറ ബാങ്ക്
പാലക്കാട് കാനറ ബാങ്ക്
തൃശ്ശൂർ കാനറ ബാങ്ക്
എറണാകുളം, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
കോട്ടയം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ
ഇടുക്കി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ആലപ്പുഴ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ
പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ
കൊല്ലം ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/ANN280809_1.pdf
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലീഡ്_ബാങ്ക്&oldid=1200815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്