ലിനക്സ് മിന്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ലിനക്സ് മിന്റ്
ലിനക്സ് മിന്റ് 21 "വനേസ" (സിനമോൺ പതിപ്പ്)
നിർമ്മാതാവ്Clément Lefèbvre and community[1]
ഒ.എസ്. കുടുംബംLinux (Unix-like)
തൽസ്ഥിതി:Current
സോഴ്സ് മാതൃകOpen source
പ്രാരംഭ പൂർണ്ണരൂപംഓഗസ്റ്റ് 27, 2006; 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2006-08-27)
നൂതന പൂർണ്ണരൂപംLinux Mint 21.1 “Vera”[2] / ഡിസംബർ 20, 2022; 16 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2022-12-20)
Linux Mint Debian Edition 5 "Elsie" / March 20, 2022
ലഭ്യമായ ഭാഷ(കൾ)Multilingual[3]
പുതുക്കുന്ന രീതിAPT (+ Software Manager, Update Manager & Synaptic user interfaces)
പാക്കേജ് മാനേജർdpkg & Flatpak
സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംx86-64 and x86
കേർണൽ തരംMonolithic (Linux)
UserlandGNU
യൂസർ ഇന്റർഫേസ്'
വെബ് സൈറ്റ്linuxmint.com

ഉബുണ്ടു[5][6] അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായുള്ള ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്‌ ലിനക്സ് മിന്റ്. ഉബുണ്ടുവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ കൂടുതൽ മീഡിയ കോഡെക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്[7]. ആകർഷകമായ സിന്നമൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ലിനക്‌സ് മിന്റിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ലിനക്സ് മിന്റ് കൃത്യമാർന്ന പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന തീയതി പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാര്യ്ന എന്ന പതിപ്പു മുതൽ ഉബുണ്ടുവിന്റെ 6 മാസത്തിലൊരിക്കലുള്ള പതിപ്പു പുറത്തിറക്കൽ തീയതി പിന്തുടരുകയും ഉബുണ്ടു പുതിയ പതിപ്പു പുറത്തിറക്കിയാലുടൻ മിന്റും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.ഏലീസ്സാ എന്ന പതിപ്പു മുതൽ മൈനർ പതിപ്പു നമ്പർ വിവരം റിലീസിങ്ങിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു (ഉദാഹരണം ലിനക്സ് മിന്റ് 5.0 എന്നത് ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് മിന്റ് 5 എന്നുപയോഗിക്കുന്നു) ഉബുണ്ടുവിന്റെ 6 മാസത്തിലൊരിക്കലുള്ള പതിപ്പു പുതുക്കൽ രീതി പിന്തുടരുന്നതു കൊണ്ടും ഒരു ഉബുണ്ടു ബേസിനു തന്നെ ഒന്നിലധികം പതിപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടുമാണ്‌ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.[8]

എറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് "ലിനക്സ് മിന്റ് 20.03 "യുനാ" എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലിനക്സ് മിൻറ് അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 2022 ജൂലൈയിലാണ് .

പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

Legend: Old version Older version, still supported Current version Latest preview version Future release
Version Codename Edition Codebase Compatible repository Default desktop environment Release date LTS? Support End
Old version, no longer supported: 1.0 അഡ പ്രധാന പതിപ്പ് കുബുണ്ടു 6.06 കുബുണ്ടു 6.06 കെഡിഇ 27 August 2006 N/A Unknown
Old version, no longer supported: 2.0 ബാർബറ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 6.10 എഡ്ജി എഫ്റ്റ് ഉബുണ്ടു 6.10 (Edgy Eft) ഗ്നോം 13 November 2006 April 2008
Old version, no longer supported: 2.1 ബിയ പ്രധാന പതിപ്പ് ഗ്നോം 20 December 2006 April 2008
Old version, no longer supported: 2.2 ബിയാങ്ക പ്രധാന പതിപ്പ് ഗ്നോം 20 February 2007 April 2008
ലൈറ്റ് ഗ്നോം 29 March 2007
കെഡിഇ സിഇ കുബുണ്ടു 6.10 കുബുണ്ടു 6.10 കെഡിഇ 20 April 2007
Old version, no longer supported: 3.0 കസാന്ദ്ര പ്രധാന പതിപ്പ് ബിയാങ്ക 2.2 ഉബുണ്ടു 7.04 (Feisty Fawn) ഗ്നോം 30 May 2007 October 2008
ലൈറ്റ് ഗ്നോം 15 June 2007
കെഡിഇ സിഇ കുബുണ്ടു 7.04 കെഡിഇ 14 August 2007
മിനി കെഡിഇ സിഇ കെഡിഇ 14 August 2007
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സിഇ കസാന്ദ്ര 3.0 സുബുണ്ടു 7.04 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 7 August 2007
Old version, no longer supported: 3.1 സെലീന പ്രധാന പതിപ്പ് ബിയാങ്ക 2.2 ഉബുണ്ടു 7.04 (Feisty Fawn) ഗ്നോം 24 September 2007 October 2008
ലൈറ്റ് ഗ്നോം 1 October 2007
Old version, no longer supported: 4.0 ഡാരിന പ്രധാന പതിപ്പ് സെലീന 3.1 ഉബുണ്ടു 7.10 (Gutsy Gibbon) ഗ്നോം 15 October 2007 April 2009
ലൈറ്റ് ഗ്നോം 15 October 2007
കെഡിഇ സിഇ കസാന്ദ്ര 3.0 കുബുണ്ടു 7.10 കെഡിഇ 3 March 2008
Old version, no longer supported: 5 എലിസ പ്രധാന പതിപ്പ് ഡാരിന 4.0 ഉബുണ്ടു 8.04 (Hardy Heron) ഗ്നോം 8 June 2008 അതെ April 2011
ലൈറ്റ് ഗ്നോം 8 June 2008
x64 ഉബുണ്ടു 8.04 (Hardy Heron) ഗ്നോം 18 October 2008
കെഡിഇ സിഇ Daryna 4.0 കുബുണ്ടു 8.04 കെഡിഇ 15 September 2008
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സിഇ സുബുണ്ടു 8.04 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 8 September 2008
ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് സിഇ ഉബുണ്ടു 8.04 (Hardy Heron) ഉബുണ്ടു 8.04 (Hardy Heron) ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് 21 October 2008
Old version, no longer supported: 6 ഫെലിസിയ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 8.10 (Intrepid Ibex) ഉബുണ്ടു 8.10 (Intrepid Ibex) ഗ്നോം 15 December 2008 അല്ല April 2010
Universal (ലൈറ്റ്) ഗ്നോം 15 December 2008
x64 ഗ്നോം 6 February 2009
കെഡിഇ സിഇ Elyssa 5 കുബുണ്ടു 8.10 കെഡിഇ 8 April 2009
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സിഇ സുബുണ്ടു 8.10 സുബുണ്ടു 8.10 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 24 February 2009
ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് സിഇ ഉബുണ്ടു 8.10 ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് 7 April 2009
Old version, no longer supported: 7 ഗ്ലോറിയ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 9.04 (Jaunty Jackalope) ഉബുണ്ടു 9.04 (Jaunty Jackalope) ഗ്നോം 26 May 2009 അല്ല October 2010
Universal (ലൈറ്റ്) ഗ്നോം 26 May 2009
x64 ഗ്നോം 24 June 2009
കെഡിഇ സിഇ കുബുണ്ടു 9.04 കുബുണ്ടു 9.04 കെഡിഇ 3 August 2009
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സിഇ സുബുണ്ടു 9.04 സുബുണ്ടു 9.04 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 13 September 2009
Old version, no longer supported: 8 ഹെലീന പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 9.10 (Karmic Koala) ഉബുണ്ടു 9.10 (Karmic Koala) ഗ്നോം 28 November 2009 അല്ല April 2011
Universal (ലൈറ്റ്) ഗ്നോം 28 November 2009
ഗ്നോം x64 ഗ്നോം 14 December 2009
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 9.10 കുബുണ്ടു 9.10 കെഡിഇ 6 February 2010
കെഡിഇ x64 കെഡിഇ 12 February 2010
ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് Helena പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 9.10 (Karmic Koala) ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് 12 February 2010
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സുബുണ്ടു 9.10 സുബുണ്ടു 9.10 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 31 March 2010
എൽഎക്സ്ഡിഇ Helena പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 9.10 (Karmic Koala) എൽഎക്സ്ഡിഇ 31 March 2010
Old version, no longer supported: 9 ഇസഡോറ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 10.04 (Lucid Lynx) ഉബുണ്ടു 10.04 (Lucid Lynx) ഗ്നോം 18 May 2010 അതെ April 2013
ഗ്നോം x64 ഗ്നോം 18 May 2010
എൽഎക്സ്ഡിഇ ലുബുണ്ടു 10.04 ലുബുണ്ടു 10.04 എൽഎക്സ്ഡിഇ 18 July 2010
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 10.04 കുബുണ്ടു 10.04 കെഡിഇ 27 July 2010
കെഡിഇ x64 കെഡിഇ 27 July 2010
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സുബുണ്ടു 10.04 സുബുണ്ടു 10.04 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 24 August 2010
ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് ലുബുണ്ടു 10.04 ലുബുണ്ടു 10.04 ഫ്ലക്സ്ബോക്സ് 6 September 2010
Old version, no longer supported: 10 ജൂലിയ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 10.10 (Maverick Meerkat) ഉബുണ്ടു 10.10 (Maverick Meerkat) ഗ്നോം 12 November 2010 അല്ല April 2012
ഗ്നോം x64 ഗ്നോം 12 November 2010
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 10.10 കുബുണ്ടു 10.10 കെഡിഇ 23 February 2011
കെഡിഇ x64 കെഡിഇ 23 February 2011
എൽഎക്സ്ഡിഇ ലുബുണ്ടു 10.10 ലുബുണ്ടു 10.10 എൽഎക്സ്ഡിഇ 16 March 2011
Old version, no longer supported: 11 കാട്യാ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 11.04 (Natty Narwhal) ഉബുണ്ടു 11.04 (Natty Narwhal) ഗ്നോം 26 May 2011 അല്ല October 2012
ഗ്നോം x64 ഗ്നോം 26 May 2011
എൽഎക്സ്ഡിഇ ലുബുണ്ടു 11.04 ലുബുണ്ടു 11.04 എൽഎക്സ്ഡിഇ 16 August 2011
Old version, no longer supported: 12 ലിസ പ്രധാന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 11.10 (Oneiric Ocelot) ഉബുണ്ടു 11.10 (Oneiric Ocelot) ഗ്നോം 3 with MGSE[i] 26 November 2011 അല്ല April 2013
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 11.10 കുബുണ്ടു 11.10 കെഡിഇ 2 February 2012
എൽഎക്സ്ഡിഇ ലുബുണ്ടു 11.10 ലുബുണ്ടു 11.10 എൽഎക്സ്ഡിഇ 9 March 2012
Old version, no longer supported: 13 മായ സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 12.04 (Precise Pangolin) ഉബുണ്ടു 12.04 (Precise Pangolin) സിന്നമൺ 23 May 2012 അതെ April 2017
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സുബുണ്ടു 12.04 സുബുണ്ടു 12.04 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 21 July 2012
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 12.04 കുബുണ്ടു 12.04 കെഡിഇ 23 July 2012
Old version, no longer supported: 14 നാദിയ സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 12.10 (Quantal Quetzal) ഉബുണ്ടു 12.10 (Quantal Quetzal) സിന്നമൺ 20 November 2012 അല്ല May 2014
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ സുബുണ്ടു 12.10 സുബുണ്ടു 12.10 എക്സ്എഫ്‌സിഇ 21 December 2012
കെഡിഇ കുബുണ്ടു 12.10 കുബുണ്ടു 12.10 കെഡിഇ 23 December 2012
Old version, no longer supported: 15 ഒലീവിയ സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 13.04 (Raring Ringtail) ഉബുണ്ടു 13.04 (Raring Ringtail) സിന്നമൺ 29 May 2013[9] അല്ല January 2014
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ 12 July 2013[10]
കെഡിഇ കെഡിഇ 21 July 2013[11]
Old version, no longer supported: 16 പെട്ര സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 13.10 (Saucy Salamander) ഉബുണ്ടു 13.10 (Saucy Salamander) സിന്നമൺ 30 November 2013[12][13] അല്ല July 2014
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ 22 December 2013
കെഡിഇ കെഡിഇ
Old version, no longer supported: 17 ക്വിയാന സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 14.04 (Trusty Tahr) ഉബുണ്ടു 14.04 (Trusty Tahr) സിന്നമൺ 31 May 2014 അതെ April 2019
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 23 June 2014
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ 26 June 2014
Old version, no longer supported: 17.1 റെബേക്ക സിന്നമൺ സിന്നമൺ 29 November 2014[14]
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 8 January 2015
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ 11 January 2015
Old version, no longer supported: 17.2 റാഫേല സിന്നമൺ സിന്നമൺ 30 June 2015
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 7 August 2015
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Old version, no longer supported: 17.3 റോസ സിന്നമൺ സിന്നമൺ 4 December 2015
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 9 January 2016
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 18 സാറാ സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 16.04 (Xenial Xerus) ഉബുണ്ടു 16.04 (Xenial Xerus) സിന്നമൺ 30 June 2016 അതെ 2021
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 9 September 2016
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ 2 August 2016
Older version, yet still supported: 18.1 സെറീന സിന്നമൺ സിന്നമൺ 16 December 2016
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 27 January 2017
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 18.2 സോന്യ സിന്നമൺ സിന്നമൺ 2 July 2017
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 18.3 സിൽവിയ സിന്നമൺ സിന്നമൺ 27 November 2017
മേറ്റ് മേറ്റ്
കെഡിഇ കെഡിഇ 15 December 2017
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 19 താര[15][16][17][18][19][20] സിന്നമൺ ഉബുണ്ടു 18.04 (Bionic Beaver) ഉബുണ്ടു 18.04 (Bionic Beaver) സിന്നമൺ 29 June 2018 അതെ 2023
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 19.1 ടെസ്സ[21][22] സിന്നമൺ സിന്നമൺ 19 December 2018[23]
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Older version, yet still supported: 19.2 ടീന സിന്നമൺ സിന്നമൺ 2 August 2019
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Current stable version: 19.3 ട്രീഷിയ സിന്നമൺ സിന്നമൺ 18 December 2019
മേറ്റ് മേറ്റ്
എക്സ്എഫ്‌സിഇ എക്സ്എഫ്‌സിഇ
Version Codename Edition Codebase Compatible repository Default desktop environment Release date LTS? Support End
 1. MGSE: Mint Gnome 3 Shell Extensions (providing a desktop environment similar to GNOME 2)"

ലിനക്സ് മിന്റ് എക്സ്എഫ്സിഇ[തിരുത്തുക]

എക്സ്എഫ്സിഇ ഡെസ്‌ക്ടോപ് അധിഷ്ഠിതമായ ലിനക്‌സ് മിന്റ് പതിപ്പാണ് ലിനക്സ് മിന്റ് എക്സ്.എഫ്.സി.ഇ (XFCE). XFCE ഡെസ്‌ക്ടോപ് ലഘുവായതിനാൽ GNOME അപേക്ഷിച്ചു വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും. ലിനക്‌സ് മിന്റ് തീം ഉപയോഗിച്ച് XFCE ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Teams". Linux Mint. Archived from the original on 2022-08-07. Retrieved 2013-04-19.
 2. Clem. "Linux Mint 21.1 "Vera" Cinnamon released!". The Linux Mint Blog. Archived from the original on 2022-12-20. Retrieved 2022-12-20.
 3. "Official Documentation". Linux Mint. Archived from the original on January 16, 2015. Retrieved May 19, 2013.
 4. "Downloads". Linux Mint. Archived from the original on 8 January 2020. Retrieved 29 October 2013.
 5. "What's new in Linux Mint 7 Gloria?". Linux Mint. Archived from the original on 2018-04-09. Retrieved 2009-08-27.
 6. "The latest Linux Mint 8 Sarah, now released". TechViewz.Org. Archived from the original on 2012-05-25. Retrieved 2016-07-01.
 7. "About". Linux Mint. 2007-09-24. Retrieved 2009-07-16.
 8. "Minor version number dropped". Linuxmint.com. 2007-12-28. Retrieved 2009-07-16.
 9. "The Linux Mint Blog » Blog Archive » Linux Mint 15 "Olivia" released!". blog.linuxmint.com. 29 May 2013. Retrieved 3 June 2013.
 10. The Linux Mint Blog » Blog Archive » Linux Mint 15 "Olivia" എക്സ്എഫ്‌സിഇ released! Written by Clem on 12 July 2013
 11. The Linux Mint Blog » Blog Archive » Linux Mint 15 "Olivia" കെഡിഇ released! Written by Clem on 21 July 2013.
 12. "The Linux Mint Blog » Blog Archive » Linux Mint 16 "Petra" സിന്നമൺ released!". blog.linuxmint.com. 30 November 2013. Retrieved 30 November 2013.
 13. "The Linux Mint Blog » Blog Archive » Linux Mint 16 "Petra" മേറ്റ് released!". blog.linuxmint.com. 30 November 2013. Retrieved 30 November 2013.
 14. "The Linux Mint Blog » Monthly News – August 2014- Linux Mint 17.1 codenamed 'Rebecca'". blog.linuxmint.com. 15 September 2014. Retrieved 19 September 2014.
 15. "Linux Mint 19 codenamed "Tara"". Linux Mint. 3 January 2018. Retrieved 3 January 2018.
 16. "New features in Linux Mint 19 സിന്നമൺ". Linux Mint. Retrieved 18 September 2018.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 17. "Development Release: Linux Mint 19 Beta". DistroWatch. 4 June 2018.
 18. Clem (29 June 2018). "Linux Mint 19 "Tara" സിന്നമൺ released!". Linux Mint.
 19. Smith, Jesse (2 July 2018). "DistroWatch Weekly, Issue 770". DistroWatch.
 20. Ljubuncic, Igor (9 July 2018). "Linux Mint 19 Tara - Tara Cognita". Dedoimedo.
 21. Clem (7 September 2018). "Linux Mint 19.1 codenamed 'Tessa'". Linux Mint.
 22. https://www.linuxmint.com/rel_tessa_സിന്നമൺ_whatsnew.php[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 23. Clem (19 December 2018). "Linux Mint 19.1 "Tessa" എക്സ്എഫ്‌സിഇ released!". The Linux Mint Blog.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിനക്സ്_മിന്റ്&oldid=4045675" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്