റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

റെഡ് ഹാറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും റെഡ് ഹാറ്റ് അഡ്​മിനിസ്ട്രേഷനിലാണ് കൂടുതലും പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്.

എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും അതാതു പരീക്ഷ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് നൽകുക[1]. 1999-ലാണ് ഈ പരിപാടി ആദ്യമായി നടത്തിയത്.[2]. ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം 162 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 75,000-ലധികം റെഡ്ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണലുകളുണ്ട്.

സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് സിസ്റ്റം അഡ്​മിനിസ്ട്രേറ്റർ[തിരുത്തുക]

പ്രാരംഭ കോഴ്സാണിത്. ഇതിൽ റെഡ് ഹാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ, കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ലാബ് പരീക്ഷ വിജയിക്കണം[3]. എഴുപത് ശതമാനമാണ് പാസ് മാർക്ക്[4].

വായനയ്ത്തായി[തിരുത്തുക]

  • Jang, Michael. RHCSA/RHCE Red Hat Linux Certification Study Guide (RHEL 6). p. 1072. ISBN 978-0-07-176565-7.
  • Asghar Ghori. Red Hat Certified Technician & Engineer (RHEL 5). p. 746. ISBN 978-1-61584-430-2.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; certification എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
  2. "Linux Certification FAQ". gocertify.com. ശേഖരിച്ചത്: 26 July 2010.
  3. "EX200 Exam Details". redhat.com. ശേഖരിച്ചത്: 22 May 2011. Note that "RHCSA Exam Objectives". redhat.com. ശേഖരിച്ചത്: 22 May 2011. states two and a half hours.
  4. "RHCSA Study Guide". rhcsaexam.com. ശേഖരിച്ചത്: 13 September 2011.