രാജാ രവി വർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ മാവേലിക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജാണ് രാജാ രവിവർമ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്. 1915 ൽ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ മകൻ രാമവർമ്മയാണ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ കോളേജിന്റെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് പി. ജെ. ചെറിയൻ ആയിരുന്നു. ശില്പം, പെയിന്റിംഗ്, അപ്ലൈഡ് ആർട്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഫൈൻ ആർട്‌സിൽ ബിരുദ, ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ നടക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനം കേരള സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് എന്നിവ കൂടി ഉണ്ട്.[1]

ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. അപ്ലൈഡ് ആർട്‌സിലെ ഫൈൻ ആർട്ട്‌സിന്റെ ബാച്ചിലേഴ്‌സ്
  2. പെയിന്റിംഗിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് ബിരുദം
  3. ശില്പകലയിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് ബിരുദം

അവലംബം[തിരുത്തുക]