രാജശേഖരൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒമ്പത്, പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാർശനികനും നിരൂപകനും നാടകകൃത്തുമാണ് രാജശേഖരൻ. കാവ്യമീമാംസ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ്. യായാവരീയൻ എന്നാണ് രാജശേഖരൻ സ്വകൃതിയായ കാവ്യമീമാംസയിൽ പറയുന്നത്. അച്ഛൻ ദർടുഹൻ , അമ്മ ശീലാവതി, ഭാര്യ അവന്തിസുന്ദരി. കനൗജിലെ രാജാവായ മഹേന്ദ്രപാലന്റെ (ഏ ഡി 903-907) ഉപാധ്യായനായിരുന്നു. ഏ 880-920 ആണ് രാജശേഖരന്റെ കാലം എന്നു കരുതുന്നു. സർവ്വോന്മുഖ പാണ്ഡിത്യം പ്രാകശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം സരസനും പ്രകൃതിനിരീക്ഷകനുമായിരുന്നു.

കർപ്പൂരമഞ്ജരി, ഹരവിലാസം, ബാലരാമായണം, ബാലമഹാഭാരതം, വിദ്ധസാലഭഞ്ജിക എന്നിവ രാജശേഖരന്റെ മറ്റു കൃതികളാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാജശേഖരൻ&oldid=2870096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്