രാജകീയ ജെല്ലി (തേനീച്ചയുടെ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Developing queen larvae surrounded by royal jelly

രാജകീയ ജെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ജെല്ലി Royal jelly തേനീച്ചയുടെ സ്രവം ആണ്. ഇത് ലാർവ്വ അവസ്ഥയിലുള്ള തേനീച്ചകൾക്കും പ്രായമായ രാജ്ഞിമാരായ തേനീച്ചകൾക്കും നൽകാനുള്ള പോഷകവസ്തുവാണ്.[1] പരിപാലനത്തിനു സന്നദ്ധരായ തേനീച്ചകളുടെ ഹൈപ്പോഫാറിംഗ്സിൽ ഉള്ള ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും സ്രവിക്കുന്ന പോഷകവസ്തുവാണ്. ലിംഗമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ, കോളണിയിലെ എല്ലാ ലാർവ്വകളെ എല്ലാം തീറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [2]

പ്രായമായ രാജ്ഞി ദുർബലയാവുകയോ ചത്തുപോകുകയോ ചെയ്താൽ, തൊഴിലാളികളായ തേനീച്ചകൾ ഒരു പുതിയ രാജ്ഞി തേനീച്ചയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയാക്കുന്നു. അവ അനേകം ചെറിയ ലാർവ്വകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ രാജ്ഞിമാർക്കുള്ള അറകളിൽ ഇവയെ ഇട്ട് വളരെയധികം രാജകീയ ജെല്ലി നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരമൂട്ടൽ മൂലം ഈ ലാർവ്വകൾ രാജ്ഞിമാരുടെ ശാരീരികഘടനയിൽ വളർന്നുവരുന്നു. അവയ്ക്ക് മുട്ടകൾ ഇടാന്വേണ്ടി സജ്ജമായ അണ്ഡാശയങ്ങൾ മുഴുവനായും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു.[3]

റോയൽ ജെല്ലി ഭക്ഷണബദലായ ആഹാര പദാർത്ഥമായും ബദൽ ചികിത്സകളിലും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അഥോറിറ്റിയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും  ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ ഈ വസ്തുവിനു ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി യാതൊരു തെളിവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു. ഈ ജെല്ലിയുടെ ഉത്പാദനവും വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ  യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്തരം അഹാരവസ്തുക്കളെപ്പറ്റി തെറ്റായ അവകാശവാദവും പരസ്യവും നൽകി വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ എടുത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. രോയൽ ജെല്ലി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പലർക്കും ആർട്ടിക്കേറിയ, ആസ്മ അനാഫൈലാക്സിസ് തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടായ അനേകം കേസുകൾ രേഖകളായി പുറത്തുവന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഉത്പാദനം[തിരുത്തുക]

ഘടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

  • Queen bee acid
  • Bee propolis
  • 3-Hydroxydecanoic acid
  • 3,10-Dihydroxydecanoic acid
  • 3,11-Dihydroxydodecanoic acid

 കുറിപ്പുകൾ [തിരുത്തുക]

  1. Jung-Hoffmann, L (1966). "Die Determination von Königin und Arbeiterin der Honigbiene". Z Bienenforsch. 8: 296–322.
  2. Graham, J. (ed.) (1992) The Hive and the Honey Bee (Revised Edition). Dadant & Sons.
  3. Maleszka, R, Epigenetic integration of environmental and genomic signals in honey bees: the critical interplay of nutritional, brain and reproductive networks. Epigenetics. 2008, 3, 188-192.