യോഹാനിയൻ 'കോമ'

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പുതിയനിയമപാഠത്തിലെ യോഹാനിയൻ 'കോമ'

ക്രിസ്തീയബൈബിളിന്റെ ഭാഗമായ പുതിയനിയമത്തിലെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പ്രക്ഷിപ്തമായി, നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിന്ന ഒരു വാക്യഖണ്ഡമാണ് യോഹാനിയൻ 'കോമ'(Comma Johanneum) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലേഖനത്തിലെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുടെ ആശയത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതക്രിസ്തുമതത്തിലെ ത്രിത്വസങ്കല്പവുമായി തെളിവായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശുദ്ധപാഠത്തിൽ മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ വാക്യഖണ്ഡമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ലേഖനത്തിലെ അവസാനത്തേതായ അഞ്ചാമദ്ധ്യായത്തിലെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണ് (5:7-8), അവയ്ക്കിടയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട, "യോഹാനിയൻ കോമ" (Comma Johanneum) മൂലം പ്രസിദ്ധമായത്. ഈ പ്രക്ഷിപ്തഭാഗം, ലേഖനത്തിന്റെ ക്രി.വ. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപുള്ള പകർപ്പുകളിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പ്രഖ്യാതമായ ജെയിംസ് രാജാവിന്റെ ബൈബിളിൽ(King James Bible) പോലും അതു പിന്നീടു കടന്നു കൂടി. ആധുനികബൈബിൾ പതിപ്പുകളിൽ മിക്കവയിലും ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.[1]

ക്രി.വ. 800-നടുത്ത് ഈ വാക്യഖണ്ഡം ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള വുൾഗാത്തെ പരിഭാഷയുടെ ചില പാഠങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടി. തുടർന്ന് ഇതിന്റെ പിന്നോട്ടുള്ള പരിഭാഷ പുതിയനിയമത്തിന്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലുള്ള ചില കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിലും ചേർക്കപ്പെട്ടു. ആ വാക്യഖണ്ഡത്തിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു പോലും അതിനെ തന്റെ സംശോധനയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വീകൃതപാഠത്തിന്റെ (Textus Receptus/Received Text) പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രഖ്യാത നവോത്ഥാനകാല ചിന്തകൻ ഇറാസ്മസ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി തയ്യാറായതാണ് ജെയിംസ് രാജാവിന്റെ ബൈബിളിൽ അതു കടന്നു കൂടാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ബാർട്ട് എർമാൻ കരുതുന്നു. വിവാദപരമായിത്തീർന്ന വാക്യങ്ങളുടെ രണ്ടു പാഠങ്ങൾ താഴെക്കാണും വിധമാണ്.

ശൂദ്ധപാഠം 'കോമ'യോടെ
5:7 സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായി മൂന്നു പേർ.


5:8 ആത്മാവും ജലവും രക്തവും; ഇവ ഒരുപോലെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.
5:7 സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായി മൂന്നു പേർ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്: പിതാവ്, വചനം, പരിശുദ്ധാത്മാവ്; ഇവർ ഒന്നാകുന്നു.

5:8 ഭൂമിയിൽ സാക്ഷി പറയുന്നവരായി മൂവരുണ്ട്: ആത്മാവും ജലവും രക്തവും; ഇവ ഒരുപോലെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു

ബൈബിളിന്റെ ആധുനിക പതിപ്പുകൾ മിക്കവയിലും "യോഹാനിയൻ കോമ" ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ബാൺസ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു:

എല്ലാവശവും പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നുന്നത്, ഈ വാക്യഖണ്ഡം ദൈവപ്രേരിത ലിഖിതങ്ങളുടെ ശുദ്ധപാഠത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ത്രിത്വസങ്കല്പത്തിനു തെളിവായി അതിനെ ആശ്രയിക്കരുതെന്നുമാണ്.[2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Donald L Brake with Shelly Breach: "A visual History of the King James Bible"(പുറങ്ങൾ 139, 264)
  2. Barnes, Albert (2007-02-07). "Albert Barnes New Testament Notes". StudyLight.org. Retrieved 2007-02-07.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യോഹാനിയൻ_%27കോമ%27&oldid=3091580" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്