യോഗാസനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഗോരക്ഷ സംഹിതയിൽ എത്ര ആസനങ്ങൾ ഉണ്ട്?

യോഗാസനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

 • ആസനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ശരീരം തറയില് തട്ടാതിരിക്കത്തക്ക വലിപ്പമുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം.
 • വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ തിരിഞ്ഞാണ് യോഗ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്.
 • പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്കു ശേഷം വേണം തുടങ്ങാൻ.
 • സന്ധികൾക്ക് വഴക്കം കിട്ടാവുന്ന ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾക്കു ശേഷം യോഗാസനം തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്.
 • യോഗാസനത്തിൽ ശ്വസനത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്വസന രീതി പറഞ്ഞതുപോലേ ശീലിക്കുക.
 • ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ആസനം അപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്താൽമതി
 • ഒരു ആസനത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ വളയാനോ മറ്റോ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പററ്റുന്നത്ര മാത്രം വളയുക.
 • ഓരോ ആസനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.
 • കിടന്നുള്ള ആസനങ്ങളാണെങ്കിൽ ശവാസനത്തിലോ മകരാസനത്തിലൊ വിശ്രമിക്കണം.
 • ഒരേ ആസനം തന്നെ പല രീതികളിലും ചെയ്യാറുണ്ട്.
 • നല്ല പോലെ യോഗ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായത്താൽ, ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആസനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ചെയ്യേണ്ട ആസനങ്ങളുണ്ട്.

ചില ആസനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവ[തിരുത്തുക]

അഗ്നിസാര ക്രിയ


ഉണ്ഡ്യാന ബന്ധം

പരിവൃത്ത ത്രികോണാസനം

പാർശ്വ ത്രികോണാസനം

പാദഹസ്താസനം

താഡാസനം

നടരാജാസനം

നൗളി ക്രിയ

വൃക്ഷാസനം

സന്തുലനാസനം

സൂര്യനമസ്ക്കാരം

ഹസ്ത ഉത്താസനം

ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവ[തിരുത്തുക]

അർദ്ധപത്മാസനം

അർദ്ധ മത്സ്യേന്ദ്രാസനം

ഉദ്ദിത പത്മാസനം

ഉഷ്ട്രാസനം

കാകാസനം

ഗോമുഖാസനം

ജാനുശിരാസനം

പത്മാസനം

പർവതാസനം

പശ്ചിമോത്താനാസനം

പ്രണമാസനം

ഭദ്രാസനം (യോഗ)

ബദ്ധകോണാസനം

മാർജ്ജാരിആസനം

വജ്രാസനം

ശശാസനം

ശശാങ്കാസനം

ശീർഷാസനം

യോഗമുദ്ര

സുഖാസനം

സിദ്ധാസനം

സ്വസ്തികാസനം വീരാസനം

മലർന്നുകിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവ[തിരുത്തുക]

അനന്താസനം

അർദ്ധപവനമുക്താസനം

അർദ്ധമേരുദണ്ഡാസനം

കന്ധരാസനം

ചക്രാസനം

നൗകാസനം

പാർശ്വ മേരുദണ്ഡാസനം

പൂർണ്ണ പവനമുക്താസനം

പൂർണ്ണമേരുദണ്ഡാസനം

മത്സ്യാസനം

വിപരീതകരണി മുദ്ര

വിപരീത മേരുദണ്ഡാസനം

ശവാസനം

ശുപ്തവജ്രാസനം

സർവാംഗാസനം

ഹലാസനം

കമിഴ്ന്നു കിടന്നുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നവ[തിരുത്തുക]

അർദ്ധ ശലഭാസനം

ഭുജംഗാസനം

മകരാസനം

ധനുരാസനം

പൂർണ്ണ ശലഭാസനം

വിപരീത നൗകാസനം

വിപരീത മേരുദണ്ഡാസനം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യോഗാസനം&oldid=3698740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്