യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Large-sized Series of 1880 United States Notes; the $20 note displays Alexander Hamilton and a red scalloped Treasury seal, and the $10 note displays Daniel Webster and a large red spiked Treasury seal.

1862 മുതൽ 1971 വരെ യു.എസിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ ഒരു തരം കടലാസ് പണമാണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ നോട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട്. 100 വർഷത്തിലേറെക്കാലം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, മറ്റേതൊരു യു.എസ് പേപ്പർ മണിയെക്കാളിലും കൂടുതൽ കാലം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവ "greenbacks" എന്ന പേരിൽ ഏറെ പ്രചാരം നേടി. 1862- ൽ അവ മുമ്പേയുള്ള ഗ്രീൻബാക്കുകളിൽ നിന്ന് അനന്തരാവകാശമായി ഡിമാൻഡ് നോട്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച പേര് മാറ്റി. പലപ്പോഴും ലീഗൽ ടെൻഡർ നോട്ടുകളായി, ഫിയറ്റ് കറൻസി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലീഗൽ ടെൻഡർ നിയമപ്രകാരം അവ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട്സ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

വലിയ വലിപ്പമുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ടുകൾ (1862-1923)[തിരുത്തുക]

Complete type set of United States Notes (aka Legal Tender)
Value Year Fr. #[1] Image Portrait[nb 1]
000001$1 1862–63 Fr.16c US-$1-LT-1862-Fr-16c.jpg ChaseSalmon P. Chase
(Joseph P. Ourdan)[2]
000001$1 1869 Fr.18 US-$1-LT-1869-Fr-18.jpg ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ
000001$1 1878 Fr.27 US-$1-LT-1878-Fr-27.jpg ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ
000001$1 1880 Fr.29 US-$1-LT-1880-Fr-29.jpg ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ
000002$2 1862–63 Fr.41 US-$2-LT-1862-Fr-41.jpg അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
000002$2 1869 Fr.42 US-$2-LT-1869-Fr-42.jpg തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
000002$2 1875 Fr.47 US-$2-LT-1875-Fr-47.jpg തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
000002$2 1880 Fr.52 US-$2-LT-1880-Fr-52.jpg തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
000005$5 1862–63 Fr.61a US-$5-LT-1862-Fr-61a.jpg HamiltonFreedom
(Owen G. Hanks, eng; Thomas Crawford, art)[3]
അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
000005$5 1869 Fr.64 US-$5-LT-1869-Fr.64.jpg ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ
000005$5 1875 Fr.68 US-$5-LT-1875-Fr-68.jpg ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ
000005$5 1880 Fr.72 US-$5-LT-1880-Fr-72.jpg ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ
000010$10 1862–63 Fr.95b US-$10-LT-1863-Fr-95b.jpg Lincolnഅബ്രഹാം ലിങ്കൺ
(Frederick Girsch);[4]
Eagle; Art
000010$10 1869 Fr.96 US-$10-LT-1869-Fr-96.jpg ഡാനിയൽ വെബ്സ്റ്റർ
000010$10 1875 Fr.98 US-$10-LT-1875-Fr-98.jpg ഡാനിയൽ വെബ്സ്റ്റർ
000010$10 1880 Fr.102 US-$10-LT-1880-Fr-102.jpg ഡാനിയൽ വെബ്സ്റ്റർ
000010$10 1901 Fr.114 US-$10-LT-1901-Fr.114.jpg LewisLewis & Clark
000010$10 1923 Fr.123 US-$10-LT-1923-Fr-123.jpg ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ
000020$20 1862–63 Fr.126b US-$20-LT-1863-Fr-126b.jpg LibertyLiberty
000020$20 1869 Fr.127 US-$20-LT-1869-Fr-127.jpg അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
000020$20 1875 Fr.128 US-$20-LT-1875-Fr-128.jpg അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
000020$20 1880 Fr.145 US-$20-LT-1880-Fr-145.jpg അലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
000050$50 1862–63 Fr.148a US-$50-LT-1862-Fr-148a.jpg Hamiltonഅലക്സാണ്ടർ ഹാമിൽട്ടൺ
(Joseph P. Ourdan)[5]
000050$50 1869 Fr.151 US-$50-LT-1869-Fr-151.jpg ClayHenry Clay
000050$50 1874 Fr.152 US-$50-LT-1874-Fr-152.jpg ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ
000050$50 1880 Fr.164 US-$50-LT-1880-Fr.164.jpg ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ
000100$100 1862–63 Fr.167 US-$100-LT-1863-Fr-167.jpg Spread EagleVignette spread eagle
(Joseph P. Ourdan)[6]
000100$100 1869 Fr.168 US-$100-LT-1869-Fr-168.jpg അബ്രഹാം ലിങ്കൺ
000100$100 1878 Fr.171 US-$100-LT-1878-Fr-171.jpg അബ്രഹാം ലിങ്കൺ
000100$100 1880 Fr.181 US-$100-LT-1880-Fr-181.jpg അബ്രഹാം ലിങ്കൺ
000500$500 1862–63 Fr.183c US-$500-LT-1863-Fr-183c.jpg ആൽബർട്ട് ഗലാറ്റിൻ
000500$500 1869 Fr.184 US-$500-LT-1869-Fr-184.jpg Adamsജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ്
(Charles Burt)[7]
000500$500 1875 Fr.185b US-$500-LT-1875-Fr-185b.jpg ജോസഫ് കെ. മാൻസ്ഫീൽഡ്
000500$500 1880 Fr.185l US-$500-LT-1880-Fr-185l.jpg ജോസഫ് കെ. മാൻസ്ഫീൽഡ്
001000$1,000 1862–63 Fr.186e US-$1000-LT-1863-Fr-186e.jpg Morrisറോബർട്ട് മോറിസ്
(Charles Schlecht)
001000$1,000 1869 Fr.186f ഡിവിറ്റ് ക്ലിന്റൺ
001000$1,000 1878 Fr.187a US-$1000-LT-1878-Fr-187a.jpg ഡിവിറ്റ് ക്ലിന്റൺ
001000$1,000 1880 Fr.187k US-$1000-LT-1880-Fr-187k.jpg ഡിവിറ്റ് ക്ലിന്റൺ
005000$5,000 1878 Fr.188 US-$5000-LT-1878-Fr.188-PROOF.jpg ജെയിംസ് മാഡിസൺ
010000$10,000 1878 Fr.189 US-$10000-LT-1878-Fr.189-PROOF.jpg ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ

സീരീസ് 1928 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

United States Notes – First small-size issue, Series 1928 (Smithsonian Institution)
Image Value Dimensions Main Color
Obverse/Reverse Obverse Reverse
US-$1-LT-1928-Fr.1500.jpg $1 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black George Washington Stylized "One Dollar"
US-$2-LT-1928-Fr.1501.jpg $2 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Thomas Jefferson Monticello
US-$5-LT-1928-Fr.1525.jpg $5 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Abraham Lincoln Lincoln Memorial

സീരീസ് 1953 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

United States Notes – Small-size issue, Series 1953
Image Value Dimensions Main Color
Obverse/Reverse Obverse Reverse
Series 1953 US two-dollar bill obverse.jpg $2 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Thomas Jefferson Monticello
$5 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Abraham Lincoln Lincoln Memorial

Series 1963 United States Notes[തിരുത്തുക]

United States Notes – Small-size issue, Series 1963
Image Value Dimensions Main Color
Obverse/Reverse Obverse Reverse
$2 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Thomas Jefferson Monticello
US $5 1963 USN.jpg $5 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Abraham Lincoln Lincoln Memorial

Series 1966 United States Notes[തിരുത്തുക]

United States Notes – Small-size issue, Series 1966
Image Value Dimensions Main Color
Obverse/Reverse Obverse Reverse
US $100 United States Note 1966.jpg $100 United States Note 6.140 × 2.610 in (155.956 × 66.294 mm) Green; Black Benjamin Franklin Independence Hall

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

സൂചിക[തിരുത്തുക]

 1. Names in parentheses are either the engravers or artists responsible for the concept and/or initial design.

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Friedberg numbering system, http://www.panix.com/~clay/currency/catalog-numbers.html
 2. Hessler, 2004, p. 24.
 3. Hessler, 2004, p. 20.
 4. Hessler, 2004, p. 22.
 5. Hessler, 2004, p. 27.
 6. Hessler, 2004, p. 28.
 7. Hessler, 2004, p. 36.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 • Friedberg, Arthur L.; Friedberg, Ira S. (2013). Paper Money of the United States: A Complete Illustrated Guide With Valuations (20th ed.). Coin & Currency Institute. ISBN 978-0-87184-520-7.
 • Hessler, Gene (1993). The Engraver's Line – An Encyclopedia of Paper Money & Postage Stamp Art. BNR Press. ISBN 0-931960-36-3.
 • Hessler, Gene (2004). U.S. Essay, Proof and Specimen Notes (2 ed.). BNR Press. ISBN 0-931960-62-2.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]