യതി (വൃത്തശാസ്ത്രം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

യതി എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തബദ്ധമായ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു പാദത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ വേണ്ട ചെറിയ ഒരു വിരാമത്തിനെ ആണ്. [1]. "പാദത്തിൽ മുറിയുന്നേടം യതി മുട്ടുകളെന്നപോൽ" എന്ന് വൃത്തമഞ്ജരിയിലെ പരിഭാഷാപ്രകരണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം
മതി മതി പറയേണ്ടാബ്ഭാർഗ്ഗവസ്വർഗ്ഗമാകും

ക്ഷിതിയ ഹഹ! വഹിക്കും ദർമ്മരാജ്യാഭിധാനം
പതിവിനു നരകാർത്ഥത്തിങ്കലൊക്കേണ്ടതാകും
സ്ഥിതിയിൽ വരികിലെന്താണപ്പുറം മൂപ്പുരാരേ ?

എന്ന മാലിനി വൃത്തത്തിലുള്ള ശ്ളോകം (മഹാകവി ഉള്ളൂരിന്റെ മഹാകാവ്യമായ ഉമാകേരളത്തിലെ) ചൊല്ലുമ്പോൾ "മതി മതി പറയേണ്ടാബ്ഭാർഗ്ഗവസ്വർഗ്ഗമാകും" എന്നത് ഒരു പാദം തന്നെയാണെങ്കിലും "മതി മതി പറയേണ്ടാ" എന്ന് ചൊല്ലി ഒന്ന് നിർത്തി വേണം "ഭാർഗ്ഗവസ്വർഗ്ഗമാകും" എന്ന് ചൊല്ലാൻ 

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമഞ്ജരിയിലെ പരിഭാഷാപ്രകരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യതി_(വൃത്തശാസ്ത്രം)&oldid=2869263" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്