മെക്കോളെയുടെ മിനുട്ട്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1835 ൽ തോമസ് ബാബിങ്ടൺ മെക്കോളെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മറ്റി സമർപ്പിച്ച സൂദീർഘമായ റിപ്പോർട്ടാണ് മെക്കോളെയുടെ മിനുട്ട്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ​മെക്കോളെയുടെ മിനുട്ട്സ് പ്രൗഢമായ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖയൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നയരൂപവൽക്കരണത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ചരിത്ര രേഖയാണ്. [1] [2][3]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഘടന[തിരുത്തുക]

റിപ്പോർട്ട്[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. മെക്കോളെയുടെ മിനുട്ട്സ്
  2. പേജ് 91, പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ, പ്രസിദ്ധീകരണം കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/English_Education_Act_1835