മൂത്രാശയഎൻഡോസ്ക്കോപ്പിയ്ക്കുള്ള ഇറിഗേഷൻ ലായനികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മൂത്രാശയത്തിലെ എൻഡോസ്ക്കോപ്പിയ്ക്കും,തുടർന്നുള്ള ചികിത്സാവേളയിലും ഇറിഗേഷൻ ലായനികൾ ധാരാലമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.ആന്തരികഭാഗങ്ങളെ നന്നായി കാണുവാനും,രക്തം,മറ്റു സ്രവങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുവാനും ഇത്തരം ലായനികൾ ഉപകരിയ്ക്കുന്നു.[1]

1.അണുവിമുക്തമാക്കിയ വെള്ളം[തിരുത്തുക]

ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതാണ് ഈ ലായനി.ഈ ലായനി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതുമൂലം രക്താണുക്കൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിയ്ക്കാനും,സോഡിയത്തിന്റെ അളവു കുറയാനും കാരണമാകുമെങ്കിലും, ചെലവു വളരെക്കുറവായതിനാൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിയ്ക്കപെടുന്നുണ്ട്.

2.ഗ്ലൈസിൻ1.2%.1.5%.2.5[തിരുത്തുക]

ഗ്ലൈസിൻ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതാണ്. ചിലരോഗികളിൽ ഹൃദയം ,വൃക്കകൾ ,കണ്ണ് എന്നിവയ്ക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിയ്ക്കാൻ കാരണമായിത്തീരാറുണ്ട്. സോഡിയത്തിന്റെ അളവു കുറയുന്നതിനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കല്ലുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഈ ലായനി ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല.

3.മാനിറ്റോൾ 2%[തിരുത്തുക]

വളരെ വിരളമായി മാത്രം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു, ചിലവേറിയ ഈ ലായനിയ്ക്ക് തകരാറുകൾ കുറവണെങ്കിലും, വൃക്കരോഗികളിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാറുണ്ട്.

4.ഗ്ലൂക്കോസ് 2.5%,4%[തിരുത്തുക]

പരിമിതമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ലായനിയായ ഗ്ലൂക്കോസ് കരി പിടിയ്ക്കുന്നതിനും, പ്രമേഹരോഗികളിൽ തകരാറുണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകാറുണ്ട്.

5.സൈറ്റാൾ[തിരുത്തുക]

ലഭ്യത വിരളമായതിനാൽ ചികിത്സയ്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിയ്ക്കാറില്ല. സോർബിറ്റോൾ 2.5% വും, മാനിറ്റോൾ 0.54% വും അടങ്ങിയ ഈ ലായനി ചിലവേറിയതാണ്.

6.യൂറിയ1%[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ യൂറിയ അടിയുന്നതിനാൽ വളരെ ചുരുക്കമായേ ഈ ലായനി ഉപയോഗിയ്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. മൂത്രാശയക്കല്ലുകൾ വസ്തുതകളും ചികിത്സയും-നാഷനൽ ബുക്ക്സ് സ്റ്റാൾ 2010 .പേജ് 58,59