മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് അൽ ബാഗ്ദാദി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇറാഖി കുർദിഷ് സൂഫിയായിരുന്നു ഖാലിദിൽ ബാഗ്ദാദി. മൗലാനാ ഹാലിദുൽ ബാഗ്ദാദി, അൽ ഖാലിദ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.നഖ്ക്ഷബന്ദി സൂഫി സരണിയിലെ ഒരു ശാഖയായ ഖാലിദിയുടെ സ്ഥാപകനായി ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു.[1],[2] അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കുർദ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.[3]ഇപ്പോൾ ഇറാഖിലുള്ള സുലൈമാന്യയ്യയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കാരദാഗിൽ 1779 ലാണ് ജനിച്ചത്.മാതാപിതാക്കൾ കുർദിസ്ഥാനിലെ പ്രശസ്ത സൂഫി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. [4] സുലൈമാന്യയിലാണ് വളർന്നതും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും. അവിടെ നിരവധി സ്കൂളുകളും നിരവധി പള്ളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാരണംകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Sadık Albayrak, Meşrutiyetten Cumhuriyete Meşihat Şeriat Tarikat Kavgası, Mizan Yayınevi, 1994, p. 323. (in Turkish).
  2. Gammer, Moshe. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. Portland, OR: Frank Cass, 1994
  3. Martin van Bruinessen, Julia Day Howell, Sufism and the 'Modern' in Islam, I.B.Tauris, 2007, ISBN 978-1-85043-854-0, p. 44.
  4. Richard Tapper, Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a Secular State, I.B. Tauris, 1991, ISBN 978-1-85043-321-7, p. 129..