മീറ്റർ കൺവെൻഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മീറ്റർ കൺവെൻഷൻ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ
  Member states
  Associate member states
  Former member states
  Former assosiate member states

അളവ്-തൂക്കങ്ങളുടെ ഏകകങ്ങൾക്ക് ഐക്യരൂപം നൽകുന്നതിനായി 1875-ൽ പാരീസിൽ വെച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയാണ് മീറ്റർ കൺവെൻഷൻ അഥവാ മീറ്റർ ഉടമ്പടി[1]. 17 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തഥാവശ്യാർത്ഥം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമിതി രൂപപ്പെടുകയും 1960-ൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം-മാർഗം-പ്രവർത്തനരീതി എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുക, അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ധനസഹായം നിശ്ചയിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ ഉള്ളടക്കം.


അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Treaty of the Metre". Encyclopædia Britannica. 2013. Retrieved 28 March 2013.

 

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീറ്റർ_കൺവെൻഷൻ&oldid=3692183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്