മീഡിയവിക്കി:Licenses/free-content

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
 • പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല:
  • പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല|അനുമതിപത്രത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല.
 • സ്വന്തം രചന:
  • PD-self|സ്വന്തം രചന, പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് വിടുന്നു
  • self|cc-by-sa-4.0|സ്വന്തം രചന, (CC-BY-SA-4.0)
  • self|cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0|സ്വന്തം രചന, ബഹു-അനുമതിപത്രം (CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0)
  • self|cc-by-sa-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ അലൈക്ക് 4.0 (CC-BY-SA-4.0)
  • self|cc-by-4.0|സ്വന്തം രചന, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ 4.0 (CC-BY-4.0)
 • ഇതര രചയിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ളവ:
  • PD-user|രചയിതാവ് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ നൽകിയവ
  • cc-by-sa-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ അലൈക്ക് 4.0 (CC-BY-SA-4.0)
  • cc-by-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ 4.0 (CC-BY-4.0)
 • പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവ:
  • PD-India|ഇന്ത്യയിൽ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി (60 വർഷം) കഴിഞ്ഞവ
  • PD-US|ആദ്യമായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 1923-നു മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ
  • PD-old|രചയിതാവ് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചതിനാൽ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ
  • PD-stamp|പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തപാൽ മുദ്രകൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Licenses/free-content&oldid=3572999" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്