മിത്രാനന്ദപുരം വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൃശ്ശിവപേരൂരിൽ നിന്നും 1 0 കി . മി . തെക്കുമാറി തൃശൂർ – ഇരിഞ്ഞാലക്കുട , തൃപ്രയാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റോഡുകളുടെ സംഗമമായ പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 / 2 കി.മി. പടിഞ്ഞാട്ടുമാറി വേദമന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ സ്ഥലത്ത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ട് “മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീ വാമനമൂര്ത്തി ക്ഷേത്രം ” സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.പരശുരാമനാൽ സൃഷ്ട്ടിക്കപെട്ട 64 നമ്പൂതിരിഗ്രാമങ്ങളീൽ പ്രമുഖമായ പെരുമനം ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം.[1]

ക്ഷേത്രവിശേഷം[തിരുത്തുക]

ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അത്യപൂർവമായ വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന തന്ത്രികുടുംബമായ നെടുമ്പിള്ളി തരണനെല്ലൂർ മനക്കാരുടെ പദ്ധതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 10 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിക്ഷ്ഠ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെതാണെങ്കിലും വാമനമൂർത്തി അവതാരമായി ആരാധിച്ചുപോരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പഴക്കം ജ്യോതിഷികൾക്കും ചരിത്രാന്വേഷികൾക്കും മുന്നിൽ ഒരു സമസ്യയായി ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നു. പെരുമ്പിള്ളി ശ്ശേരിയിലെ ദേശക്ഷേത്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പുണ്യസങ്കേതം വിദ്യക്കും,മംഗല്യസൌഭാഗ്യത്തിനും , സന്താനസൌഭാഗ്യത്തിനും പ്രസിദ്ധമാണ്. പ്രധാന ദേവനു പുറമേ ഉപദേവന്മാരായ ഗണപതി, ഭഗവതി,ചുറ്റംബലത്തിനു പുറത്ത് സ്വാമിയാർ എന്നിവരുടെ പ്രതിക്ഷ്ഠകളും ഉണ്ട്.[2]

വാമനമൂർത്തി[തിരുത്തുക]

ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിക്ഷ്ഠ മഹാ വിഷ്ണുവിന്റെതാണെങ്കിലും വാമനമൂർത്തി അവതാരമായി ആരാധിച്ചുപോരുന്നു . ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ് വേദം അഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയുടെ സങ്കല്പ്പത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാമനമൂര്ത്തി പ്രതിക്ഷ്ഠ. ഓത്തുകൊട്ട് ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ആഘോഷവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവില്ല . ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജ സമയത്ത് മണി കൊട്ടാറുപോലുമില്ല . ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്റെ പഠനത്തിലൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നിലും ശ്രധ്ധയോ ആകർഷണമോ വരരുത്‌ എന്നതാകം ഇതിനു പിന്നിലെ തത്ത്വം . അത്രകണ്ട് വിദ്യാസ്വരൂപനായ ദേവന്റ അനുഗ്രഹം വിദ്യാവിജയങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്[3]

വിശേഷദിനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ദ്വാദശി ഊട്ട്, തിരുവോണം ഊട്ട്[4] എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ. വിഷ്ണുവിനും വിദ്യാർത്ഥിക്കും പ്രധാനമായ ദ്വാദശി, തിരുവോണം എന്നിവക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം എന്ന സവിശേഷമായ വഴിപാടാണിത്.ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ, കാൽ കഴുകിച്ചൂട്ട്, ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ, ഭൂമിപൂജ, നാമജപം,എന്നിവ നടത്തും[5]

നക്ഷത്രവൃക്ഷക്ഷേത്രം

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തേയും ഓരോ ജീവിയുമായി എന്നതുപോലെ ഓരോ മരവുമായും ബന്ധപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഭാരതത്തിൽ മനുഷ്യന് പുറമെയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൽക്കും മരങ്ങൾക്കും നല്കിയിരുന്ന സ്ഥാനം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആരാധിക്കണമെന്നുമാണ് ജ്യോതിഷം അനുശാസിക്കുന്നത്.ദിവസവും അവരവരുടെ മരത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും നമസ്കരിക്കുന്നതും ണ്ട പൂജാകർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. പ്രകൃതിയിലെ എന്തിനെയും ആരാധിക്കുകയെന്ന ഭാരതീയ തത്ത്വമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ.[6]

ഓത്തുകൊട്ട്, ജപിച്ചനൈ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള വേദത്രയങ്ങളായ ഋഗ്‌, യജുസ്‌, സാമം എന്നിവയിൽ യജുർവേദമാണ്‌ ഓത്ത്കൊട്ട്‌ എന്ന വേദസംഹിതയ്ക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. ഓത്ത്കൊട്ടിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ലോകസമാധാനം തന്നെയാണ്‌. ഒരു കാലത്ത്‌ കേരളത്തിലെ 22ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓത്ത്കൊട്ട്‌ നിലനിന്നിരുന്നു. അതെല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതായി.[7]

.പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ 1500 വർഷമായി മുടങ്ങാതെ നടന്നുവരുന്ന യജുർവേദയജ്ഞം ആണ് (ഓത്തുകൊട്ട്). ഉപനയിച്ച ഉണ്ണിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള വാമനമൂർത്തിക്ക് ഏറ്റവും വിശേഷമായ ആഘോഷം വേദജപമായ ഓത്തുകൊട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ വേദം മുഴുവൻ ഏകദേശം 36 തവണ ചൊല്ലിത്തീരും. മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ ഓത്തുകൊട്ട് നടത്തുന്നത്. അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ സംഗമം കൂടിയാണ് ഈ മഹായജ്ഞം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടാതെ രാപ്പാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓത്ത്‌കൊട്ട് നടക്കുന്നത്.ഈ വേദം കേട്ട നെയ്യ് ബുദ്ധിവികാസത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും പ്രധാനമായി കരുതുന്നു[8]. പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

  1. http://live.mangalam.com/news/detail/32186-onakkodi.html
  2. http://mithranandapuramtemple.org/about-temple/
  3. http://mithranandapuramtemple.org/about-the-idol/
  4. http://www.mathrubhumi.com/thrissur/malayalam-news/cherppu-1.1617595
  5. http://localnews.manoramaonline.com/thrissur/local-news/2017/08/31/t4a-oottu.html
  6. http://mithranandapuramtemple.org/nakshtravana-kshethram/
  7. ജന്മഭൂമി: http://www.janmabhumidaily.com/news74791#ixzz52Zmd2VIF
  8. http://www.deshakkazhcha.com/story.php?id=18752&title=THRISSUR