മാസിഡോണിയ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Educational system in Macedonia.

മാസിഡോണിയായിലെ ഭരണഘടന അവിടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമികതലത്തിലും സെക്കന്ററി തലത്തിലും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ നിർബന്ധിതമാണ്. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമം 6 മുതൽ 15 വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും 9 വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് 15 മുതൽ 19 വയസുവരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കൗമാരപ്രായക്കാരും 4 വർഷം (അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു - സ്കൂളിന്റെ തരമനുസരിച്ച്) ഹൈസ്കൂളിൽ ഹാജരായിരിക്കണം എന്നും അനുശാസിക്കുന്നു. [1]

1996ൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ചാർന്നതിനുള്ള കുട്ടികളുടെ ശതമാനം 99.1 ആണ്. തദ്ദേശീയരായ റോമാ അല്ലെങ്കിൽ അൽബേനിയൻ വിഭാഗക്കാരിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കൂടുതലാണെന്നുകാണാവുന്നതാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Macedonia" Archived 2008-10-12 at the Wayback Machine.. Findings on the Worst Forms of Child Labor (2001). Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor (2002). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.