മാധവാനന്ദവിലാസം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒരു വിദ്യാലയമാണ് എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപെടുന്ന മാധവാനന്ദവിലാസം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ.

1965-ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം ഒരു എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനമാണ്. എൽ .പി ,യു പി ,ഹൈസ്ക്കൂൾ ,ഹയർ സെക്കൻററി വിഭാഗങ്ങളിലായി 2000 ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്