മാട്ടുപ്പെട്ടി കന്നുകാലി വികസനകേന്ദ്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മൂന്നാറിനു സമീപം മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പശുപരിപാലന കേന്ദ്രമാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി കന്നുകാലി വികസനകേന്ദ്രം. സങ്കരഇനത്തിൽപ്പെട്ട 80 പശുക്കളും 40 കിടാവുകളും 120 കാളകളുമാണ് ഫാമിലുള്ളത്[1]. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബീജോത്പാദന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാം. ഫാമിലെ പശുക്കൾ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിദിനം 14 മുതൽ 17 വരെ കിലോഗ്രാം പാൽ നൽകുന്നു[2].

ബീജഗുണനിലവാരത്തിന് എച്ച്.എ.സി.സി.എ. സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഫാമിലെ ബീജശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിന് ഗുണമേന്മയിൽ എ ഗ്രേഡും 2011 ഏപ്രിലിൽ ഐ.എസ്.ഒ. 9001:2008 അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]