മാക്സ് ബ്രോഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Brod in 1965
Max Brod with Paul Ben-Haim and his wife

മാക്സ് ബ്രോഡ് (Hebrew: מקס ברוד; മേയ് 27, 1884 - ഡിസംബർ 20, 1968) ജർമൻ സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദ ചെക്ക്, പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ രചയിതാവ്, എഴുത്തുകാരൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നിവ ആയിരുന്നു.അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനായിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയുടെ സുഹൃത്തും ജീവചരിത്രകാരനുമായിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കാഫ്കയുടെ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുടെ executor എന്ന നിലയിൽ എഴുത്തുകാരൻറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ബ്രോഡ് വിസമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും പകരം അവയെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

Plaque commemorating Max Brod, next to the grave of Franz Kafka
 • Schloß Nornepygge (Nornepygge Castle, 1908)
 • Weiberwirtschaft (Woman's Work, 1913)
 • Über die Schönheit häßlicher Bilder (On the Beauty of Ugly Pictures, 1913)
 • Die Höhe des Gefühls (The Height of Feeling, 1913)
 • Anschauung und Begriff: Grundzüge eines Systems der Begriffsbildung, 1913 (together with Felix Weltsch)-->
 • Tycho Brahes Weg zu Gott (Tycho Brahe's Path to God 1915)
 • Heidentum, Christentum, Judentum: Ein Bekenntnisbuch (Paganism, Christianity, Judaism: A Credo, 1921)
 • Sternenhimmel: Musik- und Theatererlebnisse (1923, reissued as Prager Sternenhimmel)
 • Reubeni, Fürst der Juden (Reubeni, Prince of the Jews, 1925)
 • Zauberreich der Liebe (The Charmed Realm of Love, 1930)
 • Biografie von Heinrich Heine (Biography of Heinrich Heine, 1934) Subtitled The Artist in Revolt it was first published in English in 1956 in a revised version translated by Joseph Witriol
 • Die Frau, die nicht enttäuscht (The Woman Who Does Not Disappoint, 1934)
 • Novellen aus Böhmen (Novellas from Bohemia, 1936)
 • Rassentheorie und Judentum (Race Theory and Judaism, 1936)
 • Annerl (Annie, 1937)
 • Franz Kafka, eine Biographie (Franz Kafka, a Biography, 1937, later collected in Über Franz Kafka, 1974)
 • Franz Kafkas Glauben und Lehre (Franz Kafka's Thought and Teaching, 1948)
 • Die Musik Israels (The Music of Israel, Tel Aviv, 1951)
 • Beinahe ein Vorzugsschüler, oder pièce touchée: Roman eines unauffälligen Menschen (Almost a Gifted Pupil, 1952)
 • Die Frau, nach der man sich sehnt (The Woman For Whom One Longs, 1953)
 • Rebellische Herzen (Rebellious Hearts, 1957)
 • Verzweiflung und Erlösung im Werke Franz Kafkas (Despair and Redemption in the Works of Franz Kafka, 1959)
 • Beispiel einer deutsch-jüdischen Symbiose (An Example of German-Jewish Symbiosis, 1961)
 • Johannes Reuchlin und sein Kampf (Eine Historische Monographie, 1965)
 • Die verkaufte Braut, translation of the Czech libretto of Prodaná nevěsta (The Bartered Bride, a comic opera by Bedřich Smetana), and numerous other translations of Czech opera libretti
 • Über Franz Kafka, (Fischer, Frankfurt am Main, 1974)

തിരഞ്ഞെടുത്ത അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • Kayser, Werner, Max Brod, Hans Christians, Hamburg, 1972 (in German)
 • Pazi, Margarita (Ed.): Max Brod 1884–1984. Untersuchungen zu Max Brods literarischen und philosophischen Schriften. Peter Lang, Frankfurt am Main, 1987 (in German)
 • Lerperger, Renate, Max Brod. Talent nach vielen Seiten (exhibit catalog), Vienna, 1987 (in German)
 • Wessling, Berndt W. Max Brod: Ein Portrait. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Cologne and Mainz, 1969. New edition: Max Brod: Ein Portrait zum 100. Geburtstag, Bleicher, Gerlingen, 1984 (in German)
 • Bärsch, Claus-Ekkehard, Max Brod im Kampf um das Judentum. Zum Leben und Werk eines deutsch-jüdischen Dichters aus Prag. Passagen Verlag, Wien, 1992.
 • Vassogne, Gaelle, Max Brod in Prag: Identität und Vermittlung, Niemeyer, Conditio Judaica 75, 2009 (in German).
 • The Modern Hebrew Poem Itself (2003), ISBN 0-8143-2485-1
 • Barbora Šrámková: Max Brod und die tschechische Kultur. Arco Verlag, Wuppertal 2010, Arco Wissenschaft Band 17; ISBN 978-3-938375-27-3.
 • Christoph Schult (2009-09-28). "The Trial Fight for Kafka's Papers Winds through Israeli Courts". Der Spiegel.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ മാക്സ് ബ്രോഡ് എന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ലുകൾ ലഭ്യമാണ്‌:
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാക്സ്_ബ്രോഡ്&oldid=2887320" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്