മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ
Cover
പരിഭാഷയുടെ പുറംചട്ട
കർത്താവ്പ്രബോധ്കുമാർ സന്യാൽ
യഥാർത്ഥ പേര്'മഹാപ്രൊസ്ഥാനേർ പഥേ'
പരിഭാഷകെ. രവിവർമ്മ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷബംഗാളി
സാഹിത്യവിഭാഗംയാത്രാവിവരണം
പ്രസാധകർമാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1937 (ബംഗാളിയിൽ)

പ്രബോധ്കുമാർ സന്യാലിന്റെ മഹാപ്രൊസ്ഥാനേർ പഥേ എന്ന 1937-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യാത്രാവിവരണ പുസ്തകത്തിന് കെ. രവിവർമ്മ നടത്തിയ മലയാള തർജ്ജമയാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ. വിവർത്തനസാഹിത്യത്തിനുള്ള 1993-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനായിരുന്നു.[1][2]

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ബംഗ്ലാപീഡിയ Archived 2012-05-12 at the Wayback Machine. പ്രബോധ് കുമാർ സന്യാലിനെപ്പറ്റിയുള്ള താൾ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2011-12-26. Retrieved 2012-07-31.
  2. സാഹിത്യവിവർത്തനത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ