മലശ്ശർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Nuvola camera.svg ഈ ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകാൻ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്കളുടെ കൈവശം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.

പാലക്കാട്‌,തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് മലശ്ശർ. മലച്ചെരിവൻ ,മലസർ,നാട്ടുമാലസർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗം ഇവർക്കിടയിലുണ്ട് .നാട്ടു മലസർക്കിടയിൽ കൊണ്ട് മലസർ എന്നാ വിഭാഗവുമുണ്ട് .മലയിൽ അലയുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആവാം ഇവരെ മലസർ എന്ന വിളിക്കുന്നത്.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "അറിയാം ആദിവാസി ചരിത്രം". www.madhyamam.com. ശേഖരിച്ചത് 14 ഏപ്രിൽ 2015.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലശ്ശർ&oldid=2161745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്