മലയാളത്തിലെ യുക്തിവാദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളത്തിലെ യുക്തിവാദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയത് പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം പ്രസാധകർ
കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഡോ. എ. ടി. കോവൂർ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശനപഠനം സനൽ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മഹാഭാരതം വേറിട്ടൊരു വായന കെ. കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ --- യുക്തിരേഖ
യുക്തിചിന്തയുടെ ജാലകക്കാഴ്ച്ചകൾ സി. കെ. ശശി --- യുക്തിരേഖ
മനുഷ്യൻ വിശ്വാസി ആയതെങ്ങനെ എം. ബി. കെ --- യുക്തിരേഖ
യുക്സ്തിചിന്തയും വിശ്വാസവും ഡോ. എ. റ്റി. കോവൂർ --- യുക്തിരേഖ
ഇന്ത്യ ഇരുട്ടിലേയ്ക്ക് ടി. ആർ. തിരുവഴാംകുന്ന് --- യുക്തിരേഖ
ഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ടി. ആർ. തിരുവഴാംകുന്ന് --- യുക്തിരേഖ
അവസാനത്തെ അസ്ത്രം ടി. ആർ. തിരുവഴാംകുന്ന് --- യുക്തിരേഖ
ഉപനിഷത്തുകളിലെ ദർശനം ഡോ. കെ. മഹേശ്വരൻ നായർ --- യുക്തിരേഖ
ചാർവ്വാകൻ കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ --- യുക്തിരേഖ
ശബരിമല അയ്യപ്പൻ സങ്കൽപ്പവും യാഥാർഥ്യവും ശ്രീനി പട്ടത്താനം --- യുക്തിരേഖ
ആനന്ദാദർശം ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി --- യുക്തിരേഖ
വാസ്തു അന്ധവിശ്വാസമോ ? ആർ. വി. ആചാരി --- യുക്തിരേഖ
ഗയാനയിലെ കൂട്ടക്കൊല ജി. ജയൻ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
എന്താണു യുക്തിവാദം? ഇടമറുക് --- ഐ.എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
വയറ്റ്നാമിലൂടെ ഗീതാ ഇടമറുക് സ്കാർണർ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മതം പുരോഗതിയുടെ ശത്രു മക്കാബെ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
നോസ്ട്രഡാമസ്സിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ മിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവും ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി


സ്വപ്നങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മുസ്സോളിനിയും പോപ്പും ജോസഫ് മക്കാബെ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
രജനീഷ് - ഒരു മനശ്ശാസ്ത്ര പഠനം ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മരണാനന്തരജീവിതം മിഥ്യ സനൽ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
യുക്തിചിന്ത സനൽ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
രാമന്റെ ധർമ്മസങ്കടം അരവിന്ദ്കുമാർ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
ലൈംഗികമനശ്ശാസ്ത്രം സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് --- ഐ. എ. പി.
കേരളത്തിലെ മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ കുറേക്കൂടി ശ്രീനി പട്ടത്താനം --- ഐ. എ. പി.
ഈശ്വരവിശ്വാസവും മനോരോഗങ്ങളും കുറ്റിയാണിക്കാട് സുകുമാരൻ --- ഐ. എ. പി.
മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കട്ടെ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി.
ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധി ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി.
കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ ഡോ. ഏബ്രഹാം കോവൂർ --- ഐ. എ. പി.
നവമാനവികതയും ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യവും പവനൻ --- ഐ. എ. പി.
ചാർവ്വാകൻ കുൽക്കർണ്ണി --- ഐ. എ. പി.
യുക്തിയും അയുക്തിയും റാവിപുടി വെങ്കടാദ്രി --- ഐ. എ. പി.
വിലക്കുകളും കുലചിഹ്നങ്ങളും സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
പ്രാചീനഭാരത്തിലെ ഭൗതികവാദം ചതോപാധ്യായ --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മതങ്ങളുടെ മനശ്ശാസ്ത്ര വിശകലനം -- --- ഐ. പി. ന്യൂഡൽഹി
കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളും ശ്രീനി പട്ടത്താനം --- ഐ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മതവും മനുഷ്യനും ശശികുമാർ പുറമേരി --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി


മതഭ്രാന്തിനും വർഗ്ഗീയതയ്ക്കുമെതിരേ - --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
മന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ സനൽ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് പി. എം. ആന്റണി --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
ഗണപതിരാഷ്ട്രീയം സനൽ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
പെരിയോർ രാമസ്വാമി കൃതികൾ രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
കൽക്കത്താ ഖുർ ആൻ കേസ് - --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡെൽഹി
സ്ത്രീവിമോചനത്തിന്റെ വീരകഥ മല്ലാദി സുബ്ബമ്മ --- ഐ. എ. പി.
ക്രിസ്തുമതവും ലൈംഗികസദാചാരവും ജോസഫ് മക്കാബെ --- ഐ. എ. പി.
യുക്തിവാദവിപ്ലവം വർക്കി ശാന്തിസ്ഥാൻ --- ഐ. എ. പി.
മതസൗഹാർദ്ദമോ വർഗ്ഗീയസൗഹാർദ്ദമോ? എം. പ്രഭ --- ഐ. എ. പി.
അറബിക്കല്യാണവും രാഷ്ട്രീയ ഷണ്ഡന്മാരും ജോൺസൺ ഐരൂർ --- ഐ. എ. പി.
ശബരിമലയും പരുന്തുപറക്കലും ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി.
ഇന്ത്യയിലെ വർഗ്ഗീയകലാപങ്ങൾ ഇടമറുക് --- ഐ. എ. പി.
ചേലാകർമ്മവും ശാസ്ത്രവും മൈക്കൾ പൂവത്തുങ്കൽ --- ഐ. എ. പി.
ദൈവനിഷ്ടൂരത ജോസഫ് ലെവിസ് --- ഐ. എ. പി.
നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ എം. ഡി. നാലപ്പാട് --- ഐ. എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
പത്രോസെന്ന പാറയും സ്ത്രിയെന്ന മഞ്ഞുകട്ടയും മൈക്കൾ പൂവത്തുങ്കൽ --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
യുക്തിവാദിയായ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ -- --- ഐ. പി. ന്യൂഡൽഹി
ശാസ്ത്രീയമനോഭാവവും സാമൂഹ്യപുരോഗതിയും ജ. ജഹാങ്കീർ ധർ --- ഐ. പി. ന്യൂഡൽഹി
യുക്തിവാദിയായ എം. സി. ജോസഫ് ഇടമറുക് --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
സാൽമൻ റുഷ്ദി-ഒരു കവിയുടെ നഖചിത്രം - --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി
വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഇടമറുക് --- എ. പി. ന്യൂഡൽഹി