Jump to content

മരുഗമെ കാസിൽ

Coordinates: 34°17′10″N 133°48′01″E / 34.286191°N 133.800194°E / 34.286191; 133.800194
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Marugame Castle
丸亀城
Marugame, Kagawa Prefecture, Japan
Marugame Castle

Map

Site information
Site history
In use 1587–1615; 1644–1945
നിർമ്മിച്ചത് Nara Motoyasu

ജപ്പാനിലെ കഗാവ പ്രിഫെക്ചറിലെ മരുഗാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിരായാമ ഷിറോ (സമതലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ട) ആണ് മരുഗമെ കാസിൽ (丸亀城, മരുഗമേ-ജോ)കമേയാമ കാസിൽ എന്നും ഹൊറൈ കാസിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പിന്നീട് മരുഗമേ കോട്ടയായി മാറുന്ന സൈറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോട്ടകൾ സ്ഥാപിച്ചത് നാരാ മോട്ടോയാസുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാരാ വംശക്കാരാണ്. അവർ മുറോമാച്ചി കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൊസോകാവ വംശത്തിലെ നിലനിർത്തുന്നവരായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന് ചെറിയ തെളിവുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.

ക്യോഷി തകഹാമയുടെ ഒരു സ്മാരകം

ഇപ്പോഴത്തെ കോട്ടയുടെ വേരുകൾ 1587-ലാണ്. സനുകി പ്രവിശ്യയുടെ പ്രഭുവായ ഇക്കോമ ചികമാസയുടെ വസതിയായിരുന്നു മരുഗമേ കാസിൽ.[1] 1597-ൽ, ചികമാസ തന്റെ പുതിയ സ്ഥലമായി തകമാത്സു കാസിൽ പണിയുകയും അവിടെ നിന്ന് ഭരണം നടത്തുകയും തന്റെ മകനായ ഇക്കോമ കസുമാസയ്ക്ക് മരുഗമേ കാസിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു.[2] കസുമാസ ഉടൻ തന്നെ കോട്ട പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുടങ്ങി, അത് ശക്തമായ ഒരു കോട്ടയാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, 1615-ൽ, ഓരോ പ്രവിശ്യയ്ക്കും ഒരു കോട്ട മാത്രമായിരിക്കാമെന്ന ഒരു ഷോഗുണൽ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന്, മരുഗമേ കാസിൽ പൊളിക്കപ്പെട്ടു.

1641-ൽ, 1638-ലെ ഷിമാബാര കലാപത്തിലെ വീര്യത്തിന് യമസാക്കി ഇഹാരുവിന് പടിഞ്ഞാറൻ സനൂകിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം (മരുഗമേ കോട്ടയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ) ഒരു ഫീഫ് എന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ചു. ഒറിജിനലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇഹാരു കോട്ട പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മിക്കവയും 1644-ൽ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 1658-ൽ കോട്ട ക്യോഗോകു വംശത്തിന് കൈമാറി. 1670-ൽ ഒട്ടമ്മൺ സമുച്ചയം പുനർനിർമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കോട്ടയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി. മൈജി പുനരുദ്ധാരണ സമയത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ ഗവൺമെന്റ് കോട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുവരെ ക്യോഗോകു കോട്ടയുടെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

1869-ൽ കോട്ടയിൽ തീ പടർന്ന് പല കെട്ടിടങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.[3] 1870-ൽ ഇംപീരിയൽ ഗവൺമെന്റ് അവശേഷിച്ചവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു നാശം സംഭവിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, പുറത്തെ കിടങ്ങ് നിറഞ്ഞു.

മരുഗമേ കാസിൽ (丸亀城, മരുഗമേജോ), കമേയാമ കാസിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, മരുഗമേ നഗരത്തിലെ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലെ കോട്ടയാണ്. കുത്തനെയുള്ള കല്ല് ഭിത്തികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കോട്ടയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നഗരത്തിന്റെ കമാൻഡിംഗ് കാഴ്ചയുണ്ട്. കൂടാതെ സെറ്റോ ഉൾനാടൻ കടലിന്റെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ അവഗണിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ഷിപ്പിംഗ് പാതകളുടെ നിയന്ത്രണം ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള (1868 മുതൽ) കെട്ടിടങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ നിലനിറുത്തിയ ജപ്പാനിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് മരുഗമേ കാസിൽ.

1597 മുതൽ 1602 വരെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുവായ ഇക്കോമ ചികമാസയാണ് മരുഗമേ കാസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത്. അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള തകാമത്സുവിൽ തമാമോ കാസിൽ നിർമ്മിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രവിശ്യയിലെ കോട്ടകളുടെ എണ്ണം ഒന്നായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഷോഗണിന്റെ പുതിയ നയം കാരണം, മരുഗമേ കാസിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് 13 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തകർത്തു. പ്രവിശ്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 1660-ൽ കോട്ട പുനർനിർമിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പല കോട്ട കെട്ടിടങ്ങളും തീപിടുത്തത്തിൽ നശിച്ചു. ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സൂക്ഷിപ്പും നിരവധി കോട്ട കവാടങ്ങളും മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇന്ന്[തിരുത്തുക]

കൽഭിത്തികൾ കൂടാതെ, മരുഗമേ കോട്ടയിലെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. 1950-ൽ വലിയ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വിധേയമായ Ote Ichino ഗേറ്റ്, Ote Nino Gate, tenshu (keep) എന്നിവ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ യഥാർത്ഥ കെട്ടിടങ്ങളെ ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക സ്വത്തുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1860-ന് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച യഥാർത്ഥ തടി ടെൻഷു ഉള്ള ഒരു ഡസൻ ജാപ്പനീസ് കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് മരുഗമേ കാസിൽ.[4]

കാമേയാമ പാർക്കിൽ കോട്ട സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മ്യൂസിയം ടെൻഷുവിലാണ്. [5]

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Marugame Castle". Archived from the original on 2008-03-19. Retrieved 2008-05-18.
  2. Kameyama Koen Park in Kagawa - attractions in Shikoku Japan Archived 2008-06-22 at the Wayback Machine.
  3. Marugame Castle Archived 2008-03-12 at the Wayback Machine.
  4. Marugame City Official Website Tourism
  5. Marugame Castle :: Japan Visitor

സാഹിത്യം[തിരുത്തുക]

  • Benesch, Oleg and Ran Zwigenberg (2019). Japan's Castles: Citadels of Modernity in War and Peace. Cambridge: Cambridge University Press. p. 374. ISBN 9781108481946.
  • Mitchelhill, Jennifer (2013). Castles of the Samurai:Power & Beauty. USA: Kodansha. ISBN 978-1568365121.
  • Motoo, Hinago (1986). Japanese Castles. Tokyo: Kodansha. pp. 200 pages. ISBN 0-87011-766-1.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

34°17′10″N 133°48′01″E / 34.286191°N 133.800194°E / 34.286191; 133.800194

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മരുഗമെ_കാസിൽ&oldid=3931239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്