മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പുരുഷശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണിത്. നൂറോളം അവയവങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. എങ്കിലും, അവയവം എന്നതിന്റെ നിർവചനം വളരെ വിശാലമായതിനാൽ, ചില കലകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അവവയവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ട്.[1]

ചലനവ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: Musculoskeletal system

ദഹനവ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ശ്വസനവ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

വിസർജ്ജന വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: യൂറിനറി വ്യവസ്ഥ

പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

സ്ത്രീകളിലെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

പുരുഷന്മാരിലെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

അന്തഃസ്രാവീ വ്യൂഹംഅന്തഃസ്രാവി വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം[തിരുത്തുക]

ലസികാ വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

നാഡീവ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

പ്രാന്ത നാഡീവ്യൂഹം[തിരുത്തുക]

ഇന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ശരീര സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Engel, Carl. "We Got The Mesentery News All Wrong". Discover. ശേഖരിച്ചത് 7 January 2017.